Wsparcie dla rodzin uczniów na początek roku szkolnego

Rodzice uczniów otrzymają 300 zł. Szkoły podstawowe dadzą darmowe podręczniki. Rodziny z niższym dochodem mogą wnieść o dodatki do zasiłku rodzinnego i stypendium szkolne.

Publikacja: 01.09.2023 03:00

Wsparcie dla rodzin uczniów na początek roku szkolnego

Foto: Adobe Stock

300 zł z programu „Dobry start” przysługuje niezależnie od dochodu raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Niepełnosprawni uczniowie otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia. Wniosek o to wsparcie może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny (czyli osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie).

Jeśli dzieckiem opiekują się równocześnie oboje rodzice, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Jeżeli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek, ale dostanie połowę, czyli 150 zł. Świadczenie „Dobry start” przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać wyłącznie online do 30 listopada za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia i bankowości elektronicznej.

Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024

Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantowało wypłatę świadczenia do 30 września. Gdy wniosek złożymy w kolejnych miesiącach (we wrześniu, w październiku lub listopadzie), wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Rodzice uczniów szkół podstawowych, tak jak w poprzednich latach, nie muszą płacić za podręczniki i ćwiczenia. Ich dzieci otrzymają je w szkołach.

Rodziny z niższym dochodem mogą liczyć także na 100 zł dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Aby otrzymać sam zasiłek (w zależności od wieku dziecka – 95 zł, 124 zł lub 135 zł miesięcznie), rodzina musi spełnić kryterium dochodowe – świadczenie przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kryterium wynosi 764 zł. Prawo do zasiłku ustala się według zasady złotówka za złotówkę.

Część rodzin może także uzyskać dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Wynosi on 113 zł miesięcznie na dziecko przeprowadzające się do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której spełniany jest obowiązek szkolny, lub 69 zł dla dziecka dojeżdżającego do placówki. Dodatek przysługuje przez dziesięć miesięcy – od września do czerwca.

Uczniowie mogą też liczyć na stypendium szkolne. O taką pomoc trzeba wnieść do 15 września w ośrodku pomocy społecznej. Jej wysokość jest uzależniona od sytuacji materialnej rodziny. Kryterium dochodowe wynosi 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Szczegółowe zasady jego przyznawania ustala rada gminy w regulaminie.

300 zł z programu „Dobry start” przysługuje niezależnie od dochodu raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Niepełnosprawni uczniowie otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia. Wniosek o to wsparcie może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny (czyli osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie).

Jeśli dzieckiem opiekują się równocześnie oboje rodzice, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Jeżeli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek, ale dostanie połowę, czyli 150 zł. Świadczenie „Dobry start” przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać wyłącznie online do 30 listopada za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia i bankowości elektronicznej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?