Nowa ustawa o szkołach trafiła do Sejmu. Krytycy: to lex Czarnek 3.0

Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano obywatelski projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Przewiduje on m.in. zakaz działalności na terenie przedszkoli i szkół podstawowych stowarzyszeń i organizacji promujących "zagadnienia związane z seksualizacją dzieci".

Publikacja: 25.07.2023 12:47

Nowa ustawa o szkołach trafiła do Sejmu. Krytycy: to lex Czarnek 3.0

Foto: Fotorzepa / Jakub Dobrzyński

Jak zauważa na swojej stronie "Głos Nauczycielski" projekt inicjatywy "Chrońmy dzieci" przez krytyków jest określany mianem Lex Czarnek 3.0. Gazeta podkreśla, że wpłynął do Sejmu 19 lipca br., a już 21 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania. Autorzy założyli także ćwierć miliona podpisów poparcia dla proponowanych zmian.

Jak czytamy na stronie Sejmu, inicjatorów nowelizacji przyjęła marszałek Elżbieta Witek. – Liczę na to, że wszyscy parlamentarzyści ponad podziałami politycznymi pochylą się nad tą ustawą – zaznaczyła.

Jak mówiła, projekt jest jednym z elementów podjętej przez nią inicjatywy „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. – Ten projekt ustawy nie rozwiązuje wszystkich problemów. To pierwszy krok, następne przed nami. Podpiszę się pod każdym projektem, który będzie chronił nasze dzieci, bo to jest nasza przyszłość, nasza polska racja stanu - podkreśliła Witek.

"Głos" zwraca uwagę, że w projekcie powielono niektóre rozwiązania forsowane wcześniej w dwóch inicjatywach zwanych lex Czarnek (rządowej i poselskiej), zawetowanych przez prezydenta Andrzeja Duda. - Zrezygnowano tym razem z rozwiązania, które w najbardziej jaskrawy sposób przeczyło narracji o wzmacnianiu prawa rodziców do decydowania o tym czego uczą się ich dzieci. W dwóch poprzednich wersjach lex Czarnek to kurator oświaty miał dokonać wstępnej selekcji stowarzyszeń i fundacji zainteresowanych prowadzeniem w szkole zajęć z dziećmi. Rodzice mieli natomiast wybierać spośród tych organizacji, które otrzymały zgodę kuratora - pisze "Głos".

Czytaj więcej

Kaczyński zapowiada ustawę przeciwko "seksualizacji" dzieci

Do prawa oświatowego dodany ma zostać przepis zgodnie z którym w szkole zabroniona jest działalność “stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia związane z seksualizacją dzieci”.

Jednocześnie projekt wprowadza obowiązek przedstawienia dyrektorowi przez organizację informacji o swojej działalności, celach i treściach oraz wykorzystywanych materiałach. Natomiast dyrektor po otrzymaniu tych informacji będzie miał obowiązek niezwłocznie zwrócić się do rady szkoły lub placówki oraz do rady rodziców o wyrażenie opinii w tej sprawie. Jednocześnie dyrektor będzie musiał poinformować organ prowadzący oraz kuratora oświaty o zgłoszeniu się organizacji zainteresowanej podjęciem działań w szkole.

Co więcej, dyrektor będzie miał obowiązek umożliwić rodzicom uczniów zapoznanie się z opiniami rady szkoły i rady rodziców w sprawie organizacji zamierzających działać w szkole. 

Ustawa ma też nałożyć nowe zadania na rady rodziców, tj. monitorowanie działalności organizacji działających w szkole oraz informowanie rodziców o wynikach monitorowania.

Autorzy projektu na swojej stronie internetowej przekonują, że zaproponowane zmiany mają na celu "wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły (radzie rodziców) w zakresie skutecznego sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanych do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje". Ich zdaniem obecny stan powoduje wystąpienie "znaczącej luki prawnej, która polega na tym, że rodzice dzieci, których prawa są naruszane, lub narażone na naruszenie mają bardzo ograniczoną ścieżkę prawną, aby móc skutecznie bezpośrednio im zapobiegać".

Czytaj więcej

Andrzej Duda zawetował Lex Czarnek 2.0

Jak zauważa na swojej stronie "Głos Nauczycielski" projekt inicjatywy "Chrońmy dzieci" przez krytyków jest określany mianem Lex Czarnek 3.0. Gazeta podkreśla, że wpłynął do Sejmu 19 lipca br., a już 21 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania. Autorzy założyli także ćwierć miliona podpisów poparcia dla proponowanych zmian.

Jak czytamy na stronie Sejmu, inicjatorów nowelizacji przyjęła marszałek Elżbieta Witek. – Liczę na to, że wszyscy parlamentarzyści ponad podziałami politycznymi pochylą się nad tą ustawą – zaznaczyła.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ABC Firmy
Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0. Ministerstwo: to przełom
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Sądy i trybunały
Wznowienie postępowania z powodu "neosędziego"? Sąd nie czuje się związany wyrokiem ws. Wałęsy
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?