„Laboratoria Przyszłości” to program reklamowany jako największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację w historii. Rząd przeznaczy na nią łącznie ponad 1 miliard złotych. MEiN zaznacza, że oprócz uczniów, nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych, na inicjatywie skorzysta także polska branża EdTech.

Minimum 300 zł na ucznia

Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy prowadzące mogą otrzymać do: 

30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów);

60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów);

70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów); 

300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).  

- Mniejsze szkoły dostaną dodatkowe wsparcie finansowe odzwierciedlające ich potrzeby, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju - informuje MEiN.

Łącznie z finansowania ma skorzystać niemal 15 tys. szkół, w których uczą się ponad 3 miliony uczniów.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak zapewnia resort edukacji,  dzięki tym pieniądzom od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań. Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach "Laboratoriów Przyszłości" szkoły będą mogły wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

Konkretne narzędzia zostały wymienione w katalogu, który dziś został przedstawiony do ogólnopolskich konsultacji. Liczy on 136 pozycji, może być jednak uzupełniany, jeśli zostanie zgłoszone wystarczające zapotrzebowanie. Konsultacje potrwają do 30 września. 

Czytaj więcej

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej
Czarnek o powrocie do szkół, wsparciu dla uczniów i podwyżkach dla nauczycieli

Bez wkładu własnego

Pieniądze w pierwszej kolejności trafią do 12 tys. szkół prowadzonych przez samorządy, a potem także do szkół niepublicznych. Szkoły, które chcą otrzymać wsparcie, będą zgłaszać się do swoich organów prowadzących, które następnie wystąpią do właściwego wojewody o przyznanie funduszy.

- We wnioskach szkoły i samorządy będą podawać jedynie podstawowe dane, a cały proces będzie odbywał się elektronicznie. Wnioski rozpatrywane będą (a wsparcie przyznawane) na bieżąco, tak aby środki finansowe trafiły do szkół tak szybko jak to możliwe. Wsparcie przekazywane będzie w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednocześnie, co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot planowane jest do wydatkowania do końca 2021 r. a nie więcej niż 40% - w 2022 r. - informuje MEiN.

Zgodnie z planem resortu, wnioski przyjmowane będą  od początku października do połowy listopada. Im szybsze zgłoszenie, tym więcej czasu szkoła będzie miała na dokonanie zakupów. Na stronie internetowej inicjatywy  gov.pl/laboratoria już dziś można zapisać się do otrzymania powiadomienia o najważniejszych terminach.