Palestyna chce zostać pełnoprawnym członkiem ONZ. Są wątpliwości

Władze Autonomii Palestyńskiej dążą do tego, by 15 członków Rady Bezpieczeństwa zagłosowało jeszcze w czwartek nad projektem rezolucji zawierającej rekomendację, by Palestyna została pełnoprawnym członkiem ONZ - podaje Reuters, powołując się na źródła dyplomatyczne.

Publikacja: 17.04.2024 05:13

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwo ONZ

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwo ONZ

Foto: AFP

Projekt rezolucji rozpatrywany był przez komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ, który „nie był w stanie jednogłośnie stwierdzić” czy Palestyna spełnia kryteria, by uznać ją za członka ONZ — wynika z raportu komitetu, z którym zapoznał się Reuters.

Komitet Rady Bezpieczeństwa ds. przyjmowania nowych członków, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich 15 państw tworzących RB ONZ — przygotował raport po dwóch spotkaniach w ubiegłym tygodniu.

Jaki status w ONZ ma obecnie Palestyna?

„W kwestii czy wniosek spełnia wszystkie kryteria członkostwa... Komitet nie był w stanie udzielić jednogłośnej rekomendacji Radzie Bezpieczeństwa” - czytamy w raporcie. „Przedstawiane były różne poglądy” - piszą autorzy.

Czytaj więcej

Błąd dnia siódmego

Mimo to Autonomia Palestyńska dąży do tego, by projekt rezolucji w tej sprawie był przedmiotem głosowania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nawet w najbliższy czwartek. Będąca obecnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Algieria rozsyłała projekt rezolucji we wtorek.

Przyznanie Palestynie członkostwa w ONZ oznaczałoby uznanie Palestyny za państwo. Obecnie Palestyna ma status obserwatora w ONZ, bez praw przysługujących członkowi co stanowi, jak zauważa Reuters, uznanie de facto Palestyny za państwo. Taki status w ONZ Palestyna ma od 29 listopada 2012 roku. Decyzję w tej sprawie podjęło wówczas Zgromadzenie Ogólne ONZ. "Za" głosowało 138 ze 193 państw należących do Organizacji.

Palestyńczycy chcą, by ich państwo obejmowało ziemie okupowane przez Izrael od 1967 roku — Zachodni Brzeg, wschodnią część Jerozolimy i Strefę Gazy

USA popierają powstanie państwa palestyńskiego, ale nie decyzją ONZ

Jednak aby Palestyna została pełnoprawnym członkiem ONZ potrzebna jest decyzja Rady Bezpieczeństwa, w której sojusznik Izraela, USA, dysponuje prawem weta. Gdyby Rada Bezpieczeństwa podjęła decyzję ws. przyznania Palestynie pełnoprawnego członkostwa w ONZ, wówczas Zgromadzenie Ogólne musiałoby ją zatwierdzić większością 2/3 głosów.

Tereny, na których miałoby powstać państwo palestyńskie

Tereny, na których miałoby powstać państwo palestyńskie

PAP

Na początku kwietnia Stany Zjednoczone oświadczyły, że ustanowienie niepodległego palestyńskiego państwa powinno mieć miejsce w drodze bezpośrednich negocjacji między stronami (Izraelem i Autonomią Palestyńską), a nie poprzez decyzję ONZ.

Rada Bezpieczeństwa ONZ od dawna opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym konfliktu izraelsko-palestyńskiego, w uznawanych przez społeczność międzynarodową granicach Izraela i Palestyny. Palestyńczycy chcą, by ich państwo obejmowało ziemie okupowane przez Izrael od 1967 roku — Zachodni Brzeg, wschodnią część Jerozolimy i Strefę Gazy.

Jednak od czasu porozumień z Oslo zawartych na początku lat 90-tych nie uczyniono znaczącego postępu w drodze do utworzenia palestyńskiego państwa.

Palestyna stara się obecnie o bycie pełnoprawnym członkiem ONZ w czasie, gdy od sześciu miesięcy w Strefie Gazy trwa wojna Izraela z rządzącym enklawą Hamasem. Władze Autonomii Palestyńskiej, sprawujące kontrolę nad Zachodnim Brzegiem, nie kontrolują Strefy Gazy od 2007 roku, czyli od momentu przejęcia władzy w enklawie przez Hamas.

Członkostwo w ONZ może uzyskać każdy kraj, który jest gotów zaakceptować zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych i jest w stanie je realizować.

Projekt rezolucji rozpatrywany był przez komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ, który „nie był w stanie jednogłośnie stwierdzić” czy Palestyna spełnia kryteria, by uznać ją za członka ONZ — wynika z raportu komitetu, z którym zapoznał się Reuters.

Komitet Rady Bezpieczeństwa ds. przyjmowania nowych członków, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich 15 państw tworzących RB ONZ — przygotował raport po dwóch spotkaniach w ubiegłym tygodniu.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Dyplomacja
Viktor Orbán mówi, że Robert Fico jest "między życiem a śmiercią"
Dyplomacja
Xi Jinping mówi, jak zakończyć wojnę na Ukrainie
Dyplomacja
Xi gotów wraz z Putinem stać na straży sprawiedliwości na świecie
Dyplomacja
Francja beszta Azerbejdżan. Obwinia Baku o zamieszki na wyspie pośrodku oceanu
Dyplomacja
Dlaczego Władimir Putin w pierwszą zagraniczną podróż po reelekcji udał się do Chin? Prezydent Rosji wyjaśnia