- Musimy działać zgodnie z przepisami i nie możemy oglądać się na terminy wyborów - powiedział Hahn pytany o to, kiedy KE może podjąć działania przeciw Węgrom i Polsce.

KE miałaby zamrozić wypłatę środków z funduszy strukturalnych dla Polski i Węgier zgodnie z przyjętą w 2021 roku zasadą warunkowości, uzależniającą wypłatę środków z unijnego budżetu od przestrzegania reguł praworządności.

Polska i Węgry starają się podważyć regułę warunkowości przed TSUE

Komisja Europejska jak dotąd nie zaczęła wypłacać Polsce ani Węgrom środków z unijnego Funduszu Odbudowy również ze względu na zastrzeżenia co do stanu praworządności w obu krajach.

W przypadku Polski zastrzeżenia KE budzi reforma sądownictwa, która - zdaniem Brukseli - zbyt mocno uzależnia wymiar sprawiedliwości od władzy wykonawczej. Z kolei w przypadku Węgier zastrzeżenia budzi fakt, że wiele środków pochodzących z funduszy unijnych trafia do wykonawców powiązanych z rządzącym krajem Fideszem.

Czytaj więcej

TSUE podał datę wyroku ws. mechanizmu warunkowości

KE przekonuje, że w obu przypadkach może to doprowadzić do sytuacji, w której środki unijne będą wykorzystywane w sposób nieprawidłowy.

W listopadzie 2021 roku KE zwróciła się do rządów w Warszawie i Budapeszcie, by te przekazały Brukseli informacje na temat tego jak mają zamiar zareagować na zastrzeżenia ze strony Brukseli.

Hahn podkreślił, że Komisja nie otrzymała jak dotąd odpowiedzi od Polski, mimo że termin na udzielenie takiej odpowiedzi minął w poniedziałek. Węgry mają czas na odpowiedź do północy we wtorek.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Jeśli Komisja Europejska nie otrzyma odpowiedzi, wówczas będzie miała miesiąc na przygotowanie swojej propozycji w kwestii zamrożenia środków unijnych dla Polski i Węgier. Następnie rządy państw UE będą miały miesiąc, by przyjąć tę decyzję kwalifikowaną większością głosów (co oznacza, że Polska i Węgry nie będą mogły skorzystać z prawa weta).

Polska i Węgry starają się podważyć regułę warunkowości przed TSUE. Orzeczenie Trybunału ma zapaść w lutym.

-