Materiał powstał we współpracy z CIECH

Grupa działa w sześciu biznesach: sodowym, solnym, środków ochrony roślin, krzemianów, pianek oraz opakowań, będąc w każdym z nich liderem na poziomie krajowym lub europejskim. Jej produkty trafiają na ponad 80 rynków całego świata, a CIECH jest jednym z największych polskich eksporterów i inwestorów zagranicznych.

Końcówka 2021 roku wieńczy trzyletni okres realizacji strategii CIECH, której głównym celem było przyspieszenie przemiany koncernu w nowoczesną grupę chemiczną, m.in. poprzez zwiększenie udziału produktów specjalistycznych w portfolio, wzmocnienie kultury organizacyjnej, wzrost efektywności i digitalizację procesów biznesowych oraz produkcyjnych, a także uproszczenie struktury organizacyjnej. Zarówno te już zakończone, jak i wciąż realizowane inicjatywy pozwolą firmie konsekwentnie zwiększać swoją konkurencyjność i przyspieszą jej ekspansję w postpandemicznej, „nowej normalności".

Działania te mają również konkretny wymiar finansowy. Porównując wyniki, wypracowane przez Grupę po trzech kwartałach 2021 roku, względem takiego samego okresu w przedpandemicznym roku 2019, widać wyraźny wzrost przychodów (+13 proc.) i EBITDA znormalizowanej (+29 proc.), spadek kosztów stałych (-11 proc.) czy skalę uwolnionego kapitału obrotowego. Mimo realizacji największego w historii Grupy programu inwestycyjnego, poziom zadłużenia liczony w stosunku do EBITDA spadł. Jednocześnie wiosną 2021 roku CIECH pozyskał finansowanie, w kwocie 2,11 mld zł, na dalszy rozwój, a latem wypłacił 158 mln zł dywidendy (3 zł na akcję, stopa dywidendy – 7,3 proc.).

Skuteczna realizacja największego w historii firmy programu inwestycyjnego

W ramach strategii na lata 2019–2021 Grupa zrealizowała z sukcesem największy program inwestycyjny w swojej historii, pomimo faktu, że jego kluczowa faza przypadła na okres pandemii. Oto najważniejsze inwestycje:

1. WARZELNIA SOLI W STASSFURCIE (2021)

- Wydajność: docelowo 450 tys. ton rocznie

- Wartość inwestycji: ok. 140 mln euro

- Wpływ na biznes Grupy: zwiększenie całkowitych mocy w tym biznesie do 1 mln ton rocznie

- Pozycja rynkowa: największy producent soli warzonej w Polsce, w gronie liderów w Europie

- Nowe produkty: sól farmaceutyczna

2. LINIA DO PRODUKCJI SODY OCZYSZCZONEJ W STASSFURCIE (2019)

- Wydajność: ok. 50 tys. ton rocznie

- Wartość inwestycji: ponad 25 mln euro

- Wpływ na biznes Grupy: zwiększenie całkowitych mocy produkcyjnych w tym biznesie do ok. 200 tys. ton rocznie

- Pozycja rynkowa: drugi największy producent sody oczyszczonej w Europie

- Nowe produkty: soda oczyszczona do farmacji i dializ

3. NOWY PIEC DO PRODUKCJI KRZEMIANÓW SODU W ŻARACH (2021)

- Wydajność: ok. 100 tys. ton rocznie

- Wartość inwestycji: 80 mln zł

- Wpływ na biznes Grupy: zwiększenie całkowitych mocy produkcyjnych w tym biznesie do 240 tys. ton rocznie

- Pozycja rynkowa: największy w Europie dostawca krzemianów

Dynamiczny rozwój biznesu agro

Spółka CIECH Sarzyna to największy polski producent środków ochrony roślin. Razem z przejętym w 2018 roku hiszpańskim Proplanem tworzą biznes AGRO Grupy CIECH. W ciągu ostatnich trzech lat notuje on bardzo dynamiczny rozwój – rosną jego przychody, zysk EBITDA, jak również udziały rynkowe. To m.in. efekt programu zwiększania liczby produktów, w tym także tych najbardziej innowacyjnych, jak HALVETIC – opatentowany środek, który charakteryzuje się niższą dawką substancji aktywnej przy utrzymaniu takiej samej skuteczności.

Odpowiedzialność za środowisko i ludzi

Opublikowana w maju 2021 roku strategia ESG Grupy CIECH to ambitne cele klimatyczne, społeczne i korporacyjne.

Kompleksowe podejście CIECH do tematu zrównoważonego rozwoju znalazło uznanie ekspertów : strategia ESG spółki została uznana za najlepszą w Polsce, w konkursie organizowanym przez PwC, GPW i NN TFI. W jej ramach Grupa CIECH podjęła osiem zobowiązań, wśród których są m.in. neutralność klimatyczna do 2040 roku, zmniejszenie ilości potrzebnej energii w procesach produkcji, ochrona zasobów naturalnych, wdrażanie idei gospodarki obiegu zamkniętego w codziennej działalności biznesowej, rozwój pracowników oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy. CIECH w 2020 roku przystąpił do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo ekonomicznie. W 2021 roku CIECH, jako pierwsza z grona dużych firm przemysłowych w Polsce, zgłosił się do inicjatywy Science Based Targets („SBTi"), stworzonej m.in. przez: United Nations Global Compact, Carbon Disclosure Project, Światowy Instytut Zasobów (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF). Przedsięwzięcie ma za zadanie określanie celów klimatycznych dla poszczególnych firm, w oparciu o wiedzę naukową i regularne monitorowanie postępów.

Materiał powstał we współpracy z CIECH