Formularz do samospisu został tak zaprojektowany, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi na pytanie poprzednie. Dlatego nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie odpowiadać. Będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, niepełnosprawności itp.).

Jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy niż rok, to wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego. Jeżeli wynosi rok lub dłużej, kwestionariusz emigranta długookresowego.

Czytaj także:

Co powinieneś wiedzieć o Narodowym Spisie Powszechnym

Nie spiszesz się sam, to zadzwoni rachmistrz

Za odmowę udziału w spisie grozi grzywna

Pomyliłeś się w odpowiedzi, szybko popraw ją przez infolinię

W przypadku emigranta, o którym informacji udziela respondent dokonujący samospisu w Polsce, każde pytanie kwestionariusza osobowego zawiera dodatkową odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat". W związku z powyższym w formularzu elektronicznym nie ma numeracji pytań.

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera też dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Wyjaśnienia do pytań i instrukcje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące spisu zamieszczamy na stronie FAQ – Najczęściej zadawane pytania.

WYKAZ PYTAŃ DO NSP 2021:

– dane osobowe

– ustalenie adresu zamieszkania osoby

– osoby w mieszkaniu/pomieszczeniu niebędącym mieszkaniem/obiekcie zbiorowego zakwaterowania

– osoby przebywające za granicą

– relacje rodzinne

– kwestionariusz mieszkania

– kwestionariusz osobowy

– kwestionariusz osobowy emigranta krótkoterminowego

– kwestionariusz osobowy emigranta długoterminowego.

Pytania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostały przetłumaczone na polski język migowy.