Kolejny miesiąc, kolejny wzrost cen niemieckich producentów. Chociaż miesięczny wzrost nie jest tak drastyczny, trend pozostaje dość silny, a to tylko wskazuje na dalszą presję wzrostową na ceny i ogólną inflację. Nawet jeśli usunie się z równania energię, ceny producenta i tak rosną o 16,5 proc. w porównaniu z majem ubiegłego roku.

W maju 2022 r. wskaźnik cen producentów wyrobów przemysłowych wzrósł o 33,6 proc. w porównaniu z majem 2021 r. Jak podał Federalny Urząd Statystyczny, był to najwyższy wzrost w historii w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. W kwietniu 2022 r. indeks wzrósł o 33,5 proc., a w marcu o 30,9 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem, kwietniem 2022 r., ogólny wskaźnik wzrósł o 1,6 proc. w maju 2022 r.

Główną przyczyną wzrostu cen producenta w stosunku do maja 2021 r. były nadal ceny energii. Wzrosły o 87,1 proc. w porównaniu z majem 2021 r. i o 2,5 proc. w porównaniu z kwietniem 2022 r. Główną przyczyną wysokiego wzrostu cen energii były silne podwyżki cen gazu ziemnego (dystrybucja), które w maju 2021 r. wyniosły +148,1 proc. Elektrownie musiały płacić za gaz o 241,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Ceny konsumentów przemysłowych wzrosły o 210,7 proc., a odsprzedawców o 168,3 proc. Podczas gdy odbiorcy końcowi z większymi ilościami zakupów, których ceny są często oparte na notowaniach giełdowych, musieli płacić mniej niż w kwietniu 2022 r., ceny dla kupujących mniejsze ilości nadal rosły. We wszystkich grupach klientów gaz ziemny podrożał o 2,5 proc. w porównaniu z kwietniem 2022 r.

Ceny energii elektrycznej wzrosły o 90,4 proc. Redystrybutorzy musieli zapłacić o 165,2 proc. więcej niż w maju 2021 r., klienci kontraktowi 83,2 proc.

Ceny olejów mineralnych wzrosły o 55,8 proc. od maja 2021 r. io 2,5 proc. od kwietnia 2022 r. Ceny lekkiego oleju opałowego wzrosły o 96,0 proc. w porównaniu z majem 2021 r., a paliw silnikowych o 49,4 proc.

Całkowity wskaźnik bez uwzględnienia energii wzrósł o 16,5 proc. w maju 2021 r. (+1,2 proc. w porównaniu z kwietniem 2022 r.). Nastąpił znaczny wzrost cen towarów pośrednich, zwłaszcza metali, nawozów, gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich oraz opakowań drewnianych.