Zamiast „przełomu” i dogonienia świata, rosyjska gospodarka powróci do stagnacji, pozostawania w tyle i dalszego spadku udziału w globalnym PKB. Taką prognozę przedstawił Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w opublikowanym we wtorek październikowym wydaniu World Economic Outlook.

W momencie rozpadu Związku Sowieckiego Rosja miała 4,8 proc. światowego produktu brutto, liczonego według parytetu siły nabywczej (PPP). Do 1998 r (kryzys finansowy w Rosji) udział ten zmniejszył się prawie o połowę, do 2,8 proc., a następnie zaczął stopniowo rosnąć i zgrał się tempem ze światowymi cenami surowców.

Do 2000 r gospodarka rosyjska dawała 3,05 proc. światowego PKB, a do 2008 r. - 3,68 proc.. Od tego roku naznaczonego najazdem Rosji na Gruzję i globalnym kryzysem finansowym zaczął się zjazd, którego nie powstrzymała ropa powyżej 100 dolarów za baryłkę ani liczne strategie rozwoju, podkreśla portal finanz.ru.

W 2013 r. udział Rosji wynosił 3,55 proc., w 2014 r. 3,44 proc. Aneksja Krymu, zachodnie sankcje i recesja obniżyły udział rosyjskiego PKB w globalnym torcie do 3,16 proc., a następnie do 3,1 proc..

Rosja weszła w pandemię z 3,107 proc. światowego produktu brutto pod względem PPP, a wyszła z nią z 3,075 proc. - najniższą wartością od 2000 roku.

Eksperci MFW są zdania, że w najbliższej pięciolatce trend utraty udziału w światowym PKB dla Rosji nie tylko się utrzyma, ale także przyspieszy. Do 2026 roku tempo wzrostu spowolni do 1,6 proc., czyli połowę wyniku, którego osiągnięcia domagał się Władimir Putin.

W środę rosyjski prezydent ogłosił, że w tym roku kraj osiągnie „rekordowy wzrost gospodarczy". Jednak jego poziomu nie podał.

Według MFW udział Rosji w światowej gospodarce spadnie do 3,02 proc. w 2022, 2,97 proc. w 2023, 2,92 proc. w 2024. Do 2026 roku Federacja Rosyjska będzie wytwarzać tylko 2,83 proc. światowego PKB - tyle samo, co po niewypłacalności w 1998 roku.

W najnowszym raporcie na temat Rosji misja MFW stwierdziła, że ​​nie ma tam możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego bez szeroko zakrojonych reform strukturalnych. Wśród nich jest zmniejszenie udziału państwa (dziś to ponad 60 proc.), poprawa klimatu biznesowego, walka z monopolami (wzrost konkurencji) oraz reforma administracji publicznej z usunięciem obciążeń regulacyjnych nałożonych na biznes.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ