Medycy mogą udzielić pomocy bliskim na Ukrainie na podstawie urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego – informuje adwokat Karol Kolankiewicz, autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, na stronie internetowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL, ozzl.org.pl).

Z urlopu może skorzystać zarówno lekarz w trakcie stażu podyplomowego, lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego – zarówno w trybie rezydenckim, jak i pozarezydenckim, lekarz specjalista, jak i posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu (PWZ) lub PWZ wydane na określony czas, zakres czynności zawodowych i w określonym miejscu. Jednak w przypadku tych ostatnich lekarzy nie wystarczy samo złożenie wniosku o urlop bezpłatny lub wypoczynkowy, ponieważ uzyskanie urlopu wymaga zgody placówki, która ich zatrudnia.

Prawnik radzi, by lekarze z PWZ warunkowym lub wydanym na określony czas sprawdzili, kiedy wygasa to uprawnienie. „Poszczególne izby lekarskie wydają ww. prawa na określony czas, np. na okres sześciu miesięcy. Kiedy okres ten minie, a lekarz nie złoży wniosku o przedłużenie ważności prawa, to prawo to wygaśnie z upływem tego terminu. Warto zatem o uzyskaniu urlopu bezpłatnego – szczególnie dłuższego – powiadomić także swoją okręgową izbę lekarską i jednocześnie złożyć wniosek o przedłużenie ważności PWZ o czas urlopu” – radzi adwokat Karol Kolankiewicz.

Mec. Kolankiewicz przypomina, że zgodnie z art. 5 pkt. 19 ustawy o izbach lekarskich, każdy z lekarzy ma także prawo korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza oraz korzystać ze świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz działalności pomocowej. Do podstawowych zadań samorządu lekarskiego należy bowiem, m.in., prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin.

Wsparcie dla lekarzy z Ukrainy będących ich członkami oferują regionalne oddziały samorządu lekarskiego. Okręgowa Izba Lekarska (OIL) w Warszawie informuje, że medycy narodowości ukraińskiej, którzy w związku z wojną potrzebują pomocy materialnej, psychologicznej, mieszkaniowej czy prawnej, mogą zgłaszać się do izby. OIL w Warszawie uruchomiła w tym celu specjalną skrzynkę mailową pomoc@oilwaw.org.pl. Na ten adres zgłaszać się mogą także osoby chcące zaoferować wsparcie materialne (w tytule maila należy napisać: „Oferuję pomoc”). Jak czytamy na stronach OIL w Warszawie, najpilniej potrzebne są środki medyczne i opatrunkowe, higieniczne, koce, śpiwory, poduszki i pościel, materace oraz łóżka polowe.