Trybunał wskazał Polsce, jak ma traktować uchodźców na granicy z Białorusią

Polska i Łotwa mają zapewnić wszystkim osobom koczującym na granicy z Białorusią żywność, wodę, odzież, odpowiednią opiekę medyczną oraz - jeśli to możliwe - tymczasowe schronienie. Takie postanowienie wydał dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Publikacja: 25.08.2021 18:44

Uchodźcy z Afganistanu w Usnarzu Górnym

Uchodźcy z Afganistanu w Usnarzu Górnym

Foto: AFP

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał postanowienie o zastosowaniu środka tymczasowego w sprawach Amiri i inni przeciwko Polsce (skarga nr 42120/21) oraz Ahmed i inni przeciwko Łotwie (skarga nr 42165/21). Środek ma obowiązywać przez trzy tygodnie, od dziś do 15 września 2021 r. włącznie.

Jak poinformowano w komunikacie prasowym, Trybunał postanowił, bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązków, które w przypadku skarżących migrantów na Białoruś może nakładać prawo międzynarodowe, zastosować Regułę 39 z regulaminu ETPC i wezwać władze polskie i łotewskie, by zapewniły wszystkim wnioskodawcom żywność, wodę, odzież, odpowiednią opiekę medyczną oraz - jeśli to możliwe - tymczasowe schronienie.

- Środek ten nie powinien być rozumiany jako zobowiązanie Polski lub Łotwy do wpuszczenia migrantów na swoje terytoria - wyjaśnił ETPC.

Środki przewidziane w art. 39 Regulaminu Trybunału są podejmowane w związku z postępowaniem przed Trybunałem i nie przesądzają późniejszych orzeczeń o dopuszczalności skargi lub dotyczących meritum sprawy. ETPC rozpatruje takie wnioski tylko w wyjątkowych przypadkach - gdy  wnioskodawcom grozi realne ryzyko nieodwracalnej szkody.

W komunikacie prasowym ETPC podaje, że osoby przebywające na granicach z Łotwą i Polską starają się wjechać na Łotwę lub do Polski w celu - rzekomo - ubiegania się o ochronę międzynarodową. Państwa te nie chcą ich wpuścić, a jednocześnie osoby te nie mogą  wrócić na Białoruś, która nie jest sygnatariuszem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Według ETPC, skarżący w sprawie Amiri i in. to 32 obywateli afgańskich przebywających na granicy polsko-białoruskiej. Skarżący w sprawie Ahmed i inni to obywatele iraccy pochodzenia kurdyjskiego, którzy znajdują się na granicy Łotwy i Białorusi. Wszyscy skarżący powołują się na Artykuły 2 (prawo do życia), 3 (zakaz nieludzkiego i poniżającego) leczenia) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art. 4 Protokołu nr 4 (zakaz zbiorowych wydaleń cudzoziemców) do Konwencji. Wnioskodawcy w sprawie Ahmed i inni powołują się również na artykuły 5 (prawo do wolności i bezpieczeństwa), 6 (prawo do rzetelnego procesu sądowego), 8 (prawo do poszanowania dla życia prywatnego i rodzinnego) oraz 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego).

Przypomnijmy, że wniosek o wydanie zarządzenia w sprawie migrantów na granicy z Polską złożyli ich polscy pełnomocnicy. Informował o tym wczoraj adwokat Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał postanowienie o zastosowaniu środka tymczasowego w sprawach Amiri i inni przeciwko Polsce (skarga nr 42120/21) oraz Ahmed i inni przeciwko Łotwie (skarga nr 42165/21). Środek ma obowiązywać przez trzy tygodnie, od dziś do 15 września 2021 r. włącznie.

Jak poinformowano w komunikacie prasowym, Trybunał postanowił, bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązków, które w przypadku skarżących migrantów na Białoruś może nakładać prawo międzynarodowe, zastosować Regułę 39 z regulaminu ETPC i wezwać władze polskie i łotewskie, by zapewniły wszystkim wnioskodawcom żywność, wodę, odzież, odpowiednią opiekę medyczną oraz - jeśli to możliwe - tymczasowe schronienie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin