W okresie styczeń - lipiec 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosły 278,1 mld zł i były wyższe o 42,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – informuje resort finansów w dzisiejszym komunikacie.

Dochody podatkowe wzrosły o ok.  40,2 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. To przede wszystkim większe wpływy z VAT – aż o 23,7 mld zł (24,3 proc.), ale niezłe wpływy zapewnia też PIT (więcej o 16,8 proc., czyli 5,7 mld zł) oraz CIT (o 21 proc. więcej, czyli 5,4 proc.). Dochody z akcyzy były wyższe o 6,9 proc. (ok. 2,7 mld zł), a z podatku bankowego - o 9,1 proc. (0,2 mld zł).

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 36,8 mld zł i było wyższe o ok. 1,9 mld zł (tj. 5,4 proc.) rok do roku. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r. wyniosło 242,8 mld zł. To o 9,3 mld zł (3,7 proc.) niż rok wcześniej.

Jak wyjaśnia resort, niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 9,3 mld zł) wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,8 mld zł). W części 39 – Transport zrealizowano mniej o 3 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

Jednocześnie składka do UE była wyższa o ok. 2,3 mld zł, a wydatki na zdrowie wzrosły o 2,9 mld zł w związku z przekazaniem dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia.  

W efekcie nadwyżka w budżecie państwa po siedmiu miesiącach wyniosła 35,3 mld zł, co jest kwotą rekordowo wysoką.  Po czerwcu kasa państwa była 28 mld zł na plus, w ustawie budżetowej przewidziano zaś deficyt do 83,5 mld zł.