KGHM ogłasza konkurs na członków zarządu. Przynależność polityczna dyskwalifikuje

Do obsadzenia jest stanowisko prezesa i czterech wiceprezesów. Wymagania wobec nich są dość rygorystyczne. Dyskwalifikuje m.in. przynależność i współpraca z partiami politycznymi. Zgłoszenia mają być przyjmowane do 28 lutego, a rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 6 marca.

Publikacja: 14.02.2024 12:24

KGHM ogłasza konkurs na członków zarządu. Przynależność polityczna dyskwalifikuje

Foto: mat.pras.

Na stronach internetowych Ministerstwa Aktywów Państwowych opublikowane zostało ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu KGHM XI kadencji. Konkurs obejmuje pięć stanowisk: prezesa, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. rozwoju, wiceprezesa ds. produkcji i wiceprezesa ds. korporacyjnych. Zgłoszenia mają być przyjmowane do 28 lutego do godz. 12:00 w siedzibie lubińskiej spółki.

Wymagania dla kandydatów na członków zarządu KGHM

Przed kandydatami na stanowiska w ścisłym kierownictwie koncernu postawiono kilkanaście różnego rodzaju wymagań. Poza wyższym wykształceniem i doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych, powinni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” w rozumieniu obowiązujących w Polsce regulacji.

Kandydatem na członka zarządu KGHM nie może być osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego. Dyskwalifikuje też przynależność do organu partii politycznej, o ile reprezentuje się ją na zewnątrz lub jest się uprawnionym do zaciągania zobowiązań. Kolejne przeszkody uniemożliwiające kandydowanie to: zatrudnienie przez partię polityczną i pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej w jakiejkolwiek spółce należącej do grupy kapitałowej.

Dodatkowo od kandydatów na członków zarządu KGHM wymaga się: posiadania wiedzy o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych. Konieczne jest również posiadanie wyróżniających się zdolności organizatorskich, komunikacyjnych, swobody poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętności pracy w złożonych zespołach menedżerskich. Kolejny niezbędny warunek to wiedza umożliwiającą „prowadzenie spraw spółki o zasięgu globalnym, w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje, przy czym prowadzenie spraw spółki oznacza odpowiedzialność za funkcjonowanie powierzonych pionów zarówno w kraju jak i za granicą”.

Czytaj więcej

Skarb Państwa przyśpiesza wymianę władz państwowych firm

O tym, kto zostanie wybrany na poszczególne stanowiska mają decydować dwie składowe. W aż 80 proc. będzie to zależeć od przebiegu i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, a tylko w 20 proc. od doświadczenia w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi.

Postępowanie kwalifikacyjne ma być dwuetapowe. Pierwszy obejmie weryfikację formalną zgłoszeń oraz ustalenie listy rankingowej kandydatów. Na tej podstawie rada nadzorcza KGHM wytypuje kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Te zaplanowano na 6 marca. Rada nadzorcza zastrzegła sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Zmiany w zarządzie KGHM

Ogłoszony konkurs na członków zarządu to konsekwencja dokonanych we wtorek zmian w radzie nadzorczej. W dziesięcioosobowym gremium wymieniono ich siedem. Funkcje zachowało jednie trzech przedstawicieli załogi. Wieczorem z kolei rada odwołała trzech członków zarządu: Tomasza Zdzikota, prezesa KGHM-u, Mateusza Wodejko, wiceprezesa ds. finansowych i Marka Pietrzaka, wiceprezesa ds. korporacyjnych. Z wcześniejszego składu w zarządzie pozostał tylko Mirosław Kidoń, wiceprezes ds. aktywów zagranicznych.

Ponadto rada ze swojego grona delegowała Zbigniewa Bryję, do czasowego wykonywania czynności prezesa oraz zadań przypisanych odwołanym wiceprezesem. Bryja ukończył Wydział Górniczy Politechniki Wrocławskiej ze specjalnością: technologia eksploatacji złóż. W swojej karierze zawodowej pełnił m.in. funkcje dyrektora ds. przygotowania produkcji, dyrektora naczelnego kopalni, dyrektora generalnego górnictwa oraz dyrektora generalnego ds. inwestycji i rozwoju w KGHM. Był też prezesa PAK Górnictwo.

Biznes
Niemcy: Europa jest otwarta na chińskie samochody, ale nie za wszelką cenę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Biznes
Firmy coraz więcej pieniędzy wydają na krajowy sport. Będzie rekord?
Biznes
Poczta Polska dostanie wielki przelew z budżetu państwa
Biznes
Igor Klaja, prezes 4F: Budujemy polskiego Adidasa
Biznes
Ofensywa marketingowa Nike przed olimpiadą