Rafako odpiera cios o. Tadeusza Rydzyka. Poszło o muzeum w Toruniu

Rafako odstąpiło od umowy na budowę siedziby Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu - z winy zamawiającego. Co więcej, Rafako żąda zapłaty od inwestora, a więc Fundacji Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka, prawie 25,5 mln zł z tytułu całości przysługującego spółce wynagrodzenia.

Publikacja: 17.01.2024 11:47

Tadeusz Rydzyk

Tadeusz Rydzyk

Foto: Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

Rafako przekazało w komunikacie, że wypowiedziało Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, które prowadzi Fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka, umowę na budowę obiektu oraz ugodę na usunięcie usterek. „Spółka żąda zapłaty prawie 25,5 mln zł za dokończenie budowy i waloryzację. Jako główny powód spółka podaje całkowity brak współdziałania, a wręcz utrudnianie przez inwestora wykonania umowy oraz ugody” - czytamy w komunikacie. Wcześniej, bo pod koniec grudnia Muzeum "Pamięć i Tożsamość"  wydało oświadczenie, w którym poinformowało o zerwaniu ugody z Rafako.

Otwarcie muzeum w Toruniu mimo usterek

W przeszłości Rafako zawarło ugodę z Muzeum, co pozwoliło na wydanie zgody na użytkowanie budynku i otwarcie go zgodnie z intencją fundacji. Równocześnie inwestor przedstawił listę usterek, które miały być usunięte już po otwarciu muzeum. „Usterek na tyle nieistotnych, że nie miały jakiegokolwiek wpływu na odbycie uroczystego otwarcia obiektu i późniejszych organizowanych w nim wydarzeń. Mimo wątpliwości, jakie można mieć co do rzetelności listy tych usterek, Rafako zgodziło się na ich usunięcie oraz na przesunięcie płatności faktury za odbiór końcowy obiektu muzeum” - czytamy w komunikacie Rafako. 

Czytaj więcej

Rafako walczy o życie. Banki, które odmówiły pomocy, mogą ją jeszcze udzielić

Rafako twierdzi, że w dobrej wierze opracowało również szczegółowy harmonogram dalszych prac. Jego zdaniem jednak po ogłoszeniu wyniku wyborów do parlamentu Fundacja Lux Veritatis (Światło Prawdy) o. Tadeusza Rydzyka przestała całkowicie współpracować z Rafako. „Wręcz zaczęła utrudniać realizację zobowiązań, które ta w interesie fundacji na siebie przyjęła” - czytamy dalej. 

Muzeum „Pamięć i tożsamość” za 170 mln zł z państwowej dotacji

Budowa muzeum kosztowała ponad 170 mln zł i była finansowana ze środków publicznych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. ”Nie rozumiem postępowania Fundacji i tej obstrukcji przy dokończeniu prac, które jednakże nie przeszkadzają w funkcjonowaniu tego obiektu. Wygląda, że mimo otrzymania tak olbrzymiego wsparcia fundacja zamierza jeszcze 'zaoszczędzić' na inwestycji kosztem Rafako. Dlatego odstąpiliśmy od umowy oraz niekorzystnej dla spółki ugody i domagamy się zapłaty prawie 25,5 mln zł tytułem należnego nam wynagrodzenia, ponieważ większa część tej kwoty obejmuje prace już wykonane, natomiast pozostała odnosi się do zakresu usterek, które Rafako zamierzała wykonać zgodnie z zawartą ugodą, niestety muzeum uniemożliwiło nam to" - dodał prezes Robert Kuraszkiewicz, cytowany w komunikacie. Rafako nie uznaje jednocześnie wcześniejszego odstąpienia od umowy i ugody przez fundację.

Czytaj więcej

Ministerstwo kultury nie wesprze ojca Tadeusza Rydzyka i Roberta Bąkiewicza

16 kwietnia 2019 r. Rafako podpisało umowę, której przedmiotem jest budowa siedziby Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule zaprojektuj-wybuduj. Wartość umowy wynosiła 117,7 mln zł netto (tj. około 144,7 mln zł brutto).

Zakończenie wszelkich sporów spółki to jeden z warunków, dla zakończenia procesu ratowania Rafako, będącego w procesie poszukiwania inwestora. Kilka tygodni temu, nowe kierownictwo Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało o woli ratowania Rafako przed upadkiem. W sprawę zaangażował się szef resortu Borys Budka. 

Zwróciliśmy się do Fundacji Lux Veritatis z prośbą o komentarz do decyzji Rafako. W zamian jednak odesłano nas do stanowiska Fundacji umieszczonego na stronach Radia Maryja. 

Muzeum odpiera zarzuty i zapowiada pozew

 Instytucja ta oddala wszelkie zarzuty spółki, podkreślając, że wiążące jest jedynie postanowienie z 20 grudnia 2023 r., w którym Muzeum oświadczyło o odstąpieniu od zawartej  16 kwietnia 2019 r. umowy o roboty projektowe i budowlane dla inwestycji pod nazwą: „Budowa siedzimy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu oraz zawartej ugody mediacyjnej z 13 października 2023 r.„ Było ono w pełni skuteczne i uprawnione, powodując skutek w postaci wygaszenia materialnoprawnego tak w/w umowy jak i ugody, ze skutkiem na przyszłość (z przyczyn leżących po stronie Rafako)” - czytamy w oświadczeniu Rafako. 

Tym samym oświadczenie o odstąpieniu od umowy i ugody złożone przez Rafako  17 stycznia 2024 r. nie odnosi — zdaniem Muzeum — jakiegokolwiek skutku faktycznego i prawnego, w szczególności w zakresie odstąpienia. „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i ugody złożone przez Rafako jest bezskuteczne i nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych, które powszechnie obowiązujące przepisy prawa wiążą z odstąpieniem od umowy.” - czytamy w stanowisku Muzeum. 

Muzeum zaznacza, że w pełni współpracowało z Rafako i podejmowało próby i działania mające na celu realizację umowy jak i ugody. „ Ponownie wskazujemy, że to Muzeum było zmuszone odstąpić od umowy i ugody, co nastąpiło skutecznie dnia 20 grudnia 2023 r. – a co było spowodowane wyłącznie zachowaniem Rafako  w postaci braku realizacji obowiązków wynikających z ugody.” - czytamy w stanowisku. Mimo naszych pytań, Fundacja ani Muzeum nie wskazało, jakiego typu wad i usterek na terenie budowy postawić miało po sobie Rafako. 

To nie koniec. Muzeum zamierza dochodzić swoich praw bo — jak twierdzi — w wydanym komunikacie przez Rafako miały zostać zawarte „intencjonalnie liczne rażące wręcz nieścisłości i stwierdzenia nieprawdzie”. Dlatego też Muzeum ma podjąć „niezbędne i niezwłoczne kroki prawne”.

„Muzeum jest zmuszone podjąć równolegle konieczne działania procesowe, związane z ochroną naruszonych dóbr osobistych – wskutek przekazanych dziś masowo komunikatów Rafako, rozesłanych w dniu dzisiejszym do mediów, albowiem ponownie opierają się one na informacjach nieprawdziwych i zniesławiających Muzeum i Jego służby, celowo przekazywanych do osób trzecich.” - czytamy w komunikacie Muzeum.

Rafako przekazało w komunikacie, że wypowiedziało Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, które prowadzi Fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka, umowę na budowę obiektu oraz ugodę na usunięcie usterek. „Spółka żąda zapłaty prawie 25,5 mln zł za dokończenie budowy i waloryzację. Jako główny powód spółka podaje całkowity brak współdziałania, a wręcz utrudnianie przez inwestora wykonania umowy oraz ugody” - czytamy w komunikacie. Wcześniej, bo pod koniec grudnia Muzeum "Pamięć i Tożsamość"  wydało oświadczenie, w którym poinformowało o zerwaniu ugody z Rafako.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Diesel, benzyna, hybryda? Te samochody Polacy kupują najczęściej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Biznes
Konsument jeszcze nie czuje swej siły w ESG
Materiał partnera
Rośnie rola narzędzi informatycznych w audycie
Materiał partnera
Rynek audytorski obecnie charakteryzuje się znaczącym wzrostem
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Ceny za audyt będą rosły