Tag: Rafako

Powiązane

Firmy

Zasady ugody z Tauronem rzucają cień na Rafako

Mimo wstępnego porozumienia między Rafako i Tauronem najgłośniejszy spór w energetyce nie musi się prędko skończyć.

Jest wstępne porozumienie między Tauronem a Rafako ws. Jaworzna

Tauron i Rafako rozwiązują kontrakt wygaszając zobowiązania za zrealizowany, pracujący, ale jeszcze nie w pełni dostrojony blok węglowy 910 MW w Jaworznie. Obie firmy uzgodniły założenia do warunków ugody kończącej wielomiesięczny spór.

Spór Tauronu z Rafako przedłuży się. Nowy termin finalnego porozumienia

Kolejne dwa tygodnie na wypracowanie ugody w ramach mediacji dały sobie Tauron i Rafako, spierające się o finalizuje prac nad realizują bloku węglowego 910 MW w Jaworznie. Nowy termin zawarcia finalnego porozumienia to 22 marca. Termin przewidziany na 8 marca nie zostanie dotrzymany, ale strony wydłużają obowiązywanie dotychczasowych instrumentów mrożonych min. wykonanie kar nałożonych wzajemnie przez firmy.

Przejęcie Rafako przez Sołowowa ponownie wydłużone

Rafako, PBG oraz MS Galleon przedłużyły kolejny już raz termin zakończenia transakcji przejęcia przez spółkę Michała Sołowowa akcji raciborskiej firmy.

Termin minął, spór Rafako z Tauronem bez rozwiązania

Oddala się porozumienie dotyczące zakończenia prac przy bloku węglowym 910 MW w Elektrowni Jaworzno. W osiągnięciu kompromisu w wyznaczonym wcześniej terminie przeszkodziły... ferie zimowe.

Spółka Rafako odpowiedzialna za Jaworzno chce postępowania układowego

Rafako poinformowało o złożeniu przez jej spółkę zależną E003B7 (odpowiedzialna za budowę bloku 910 MW w Jaworznie) wniosku o otwarcie postępowania układowego. Po odstąpieniu od złożenia wniosku o upadłość, to kolejny krok, który ma pozwolić na uniknięcie upadłości tej spółki.

Rafako nie złoży wniosku o upadłość

Rafako odstąpiło od zamiaru złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Oznacza, to że spółka nie dostrzega już przesłanek, które wskazywałyby na złożenie takiego wniosku. Tauron bowiem zapowiedział zamrożenie swojego wezwania do zapłaty kary.

Jest wstępne porozumienie między Tauronem a Rafako

Rafako i Tauron Wytwarzanie zawarły wstępne porozumienia w ramach mediacji. Planują do 28 lutego ustalić ostateczne warunki ugody i podpisać ją do 8 marca 2023 r. Oddala się w ten sposób widmo złożenia wniosku o upadłość przez firmę Rafako.

Rafako i Tauron rozmawiają. Są tego kolejne owoce

Spółka Rafako, która w połowie grudnia ub. roku zażądała od Taurona gwarancji zapłaty ponad 109,7 mln zł z tytułu kontraktu na budowę bloku energetycznego w Jaworznie, przedłużyła termin wykonania tego żądania do 9 lutego. Oznacza, to że spółki osiągają powolny postęp w rozmowach.

Gwarancje na dłużej. Jest pierwszy efekt rozmów Rafako i Taurona

Rafako przedłużyło do 10 marca 2023 r., gwarancję należytego wykonania kontraktu dotyczącego budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie. Jest to efekt wtorkowych negocjacji przed Prokuratorią Generalną między wykonawcą bloku, a jego właścicielem firmą Tauron.