- Protestujemy przeciwko nadużywaniu przez organy ścigania dotkliwych środków bez wystarczającego uzasadnienia. Sposób postępowania organów ścigania narusza podstawowe standardy państwa prawa - podkreśla w opublikowanym w czwartek komunikacie Rada Przedsiębiorczości, którą tworzą czołowe organizacje zrzeszające polski biznes, w tym: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich i Związek Rzemiosła Polskiego.

Czytaj więcej

Biznes ostro protestuje w sprawie zatrzymania Rafała Baniaka

Zdaniem RP szczególne zaniepokojenie przedsiębiorców budzi fakt, że w stosunku do prezesa Pracodawców RP zostały zastosowane środki noszące wręcz znamiona represji. Jak już pisała „Rzeczpospolita”, Rafał Baniak został w środę zatrzymany przez CBA wraz z trzema innymi osobami na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Postawiono mu zarzuty korupcyjne. (W latach 2007-2011 był wiceministrem gospodarki a potem (w latach 2011 – 2015) wiceministrem skarbu.

Wkrótce po informacji o jego zatrzymaniu stanowczy sprzeciw wobec takich praktyk wyraziły Rada Pracodawców RP i Polska Rada Biznesu. Jej prezes, Wojciech Kostrzewa, przypomina, że to kolejny raz, gdy środek przymusu, który powinien być ostatecznością, stosowany jest jako widowisko medialne realizowane w świetle kamer. Odwołał się do wrześniowego spektaklu związanego z zatrzymaniem przez CBA Macieja Wituckiego, prezesa Konfederacji Lewiatan- w dniu, w którym miał otwierać organizowaną przez Lewiatana konferencję EFNI w Sopocie. Sąd nie zgodził się na aresztowanie i Witucki szybko wyszedł na wolność.

Czytaj więcej

Szef Pracodawców RP zatrzymany przez CBA. Organizacje biznesowe protestują

- Nie przesądzając o winie zatrzymanego, apelujemy do prokuratury i organów ścigania o umiar w stosowaniu dotkliwych środków, które naruszają godność osób objętych postępowaniem. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takich praktyk, a przede wszystkim oczekujemy respektowania podstawowych zasad i wolności obowiązujących w społeczeństwach demokratycznych - zaznacza Rada Przedsiębiorczości.