W czwartek wieczorem Sejm odrzucił poprawkę Senatu, która zakładała skreślenie z ustawy budżetowej 2,7 mld zł, jakie publiczna radiofonia i telewizja ma otrzymać jako rekompensatę za utracone wpływy z abonamentu. Odrzucenie poprawki oznacza, że publiczne media dostaną pełną kwotę. Posłowie odrzucili wszystkie 77 poprawek Senatu. Ustawa teraz trafi do podpisu do prezydenta.

Czytaj więcej

PiS chce dać TVP i Polskiemu Radiu 2,7 mld złotych z budżetu. Jest poprawka

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2023, wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 procent. Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność - do 3 proc. PKB. Tegoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz blisko 40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (łącznie ok. 4,2 procent PKB).

W budżecie na rok 2023 założono wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7 proc., wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8 proc. przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, o 12,1 proc. oraz stopę bezrobocia na koniec roku 2023 na poziomie 5,4 procent.