Z danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) wynika, że w 2021 r. przeprowadzono ponad 40 tys. kontroli, w wyniku których stwierdzono blisko 11 tys. naruszeń przepisów ochrony środowiska. Efektem tych działań było zastosowanie ponad 25,3 tys. sankcji i działań pokontrolnych, z czego 2,5 tys. stanowiły decyzje o karach i dodatkowych opłatach.

Mając na względzie, że działalność każdego przedsiębiorstwa w mniejszym lub większym stopniu wiąże się z korzystaniem ze środowiska naturalnego, znajomość podstawowych zasad dotyczących kontroli stanowi istotny element prowadzenia działalności gospodarczej i pozwala lepiej się do niej przygotować.