Przychody grupy wzrosły 2,7 proc. co niemal 2,5 mld zł. Strata netto 12,8 mln zł w porównaniu do 78,3 mln zł zysku rok temu pokazuje jak mocno zmieniły się realia rynkowe.

Spółka w komentarzu do wyników zwraca uwagę wyższą sprzedaż na rynkach, wynikająca częściowo z podwyżek cen na produkty i towary. Jednocześnie widać negatywny wpływ sprzedaży na rynkach wschodnich wynikający z wojny w Ukrainie.

Amica pokazuje też większy udział sprzedanych towarów, wzrost do 60 proc. całości przychodów - to sprzęty produkowane na jej zlecenie przez inne podmioty. Generują jednak niższe marże niż sprzęt kuchenny z własnego zakładu.

Z kolei główne czynniki wpływające na poziom zysku brutto na sprzedaży to podwyżki cen, nadal wzrost kosztów komponentów jak materiałów, energii do produkcji, stali, elektroniki.

Mniejsza produkcja wyrobów w efekcie wojny w Ukrainie spowodowała zwiększenie jednostkowych kosztów wytworzenia.

Amica wskazuje też na spadek kosztów frachtu, ale wyższe koszty sprzedaży zł dotyczyły kosztów transportu, logistyki oraz obsługi posprzedażnej.

Marża zysku brutto na poziomie 0 proc., w porównaniu do 4,3 proc. w ubiegłym roku.