Studia MBA to propozycja dla kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla, dla osób, które mają już doświadczenie, ale potrzebują dodatkowej wiedzy biznesowej, nowego spojrzenia na firmę czy cennych kontaktów. Mogą się one okazać bardzo pomocne w rozwoju kariery. Z kolei studia podyplomowe są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe lub całkowicie zmienić ścieżkę kariery.

Konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy z nowych dziedzin nie jest nowym zjawiskiem. Już od kilku lat coraz bardziej liczą się kompetencje cyfrowe, analiza danych, zarządzanie projektami online, wykorzystanie psychologii w biznesie. W rekrutacjach na stanowiska menedżerskie bierze się pod uwagę nie tylko doświadczenie i formalne kwalifikacje (np. ACCA lub CIMA w finansach), ale też uniwersalne kompetencje miękkie. Pracodawcy oczekują elastyczności, odporności na stres, zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności funkcjonowania w dynamicznym środowisku biznesowym.

Sprostanie takim wymaganiom nie jest możliwe bez uzupełnienia wykształcenia. Na polskich uczelniach do wyboru jest kilkadziesiąt programów. Rekrutacja często odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Czasami przeprowadzane są wewnętrzne testy sprawdzające znajomość języka obcego lub zdolności matematyczno-logiczne. Większość programów jest prowadzona w języku polskim, ale nierzadko we współpracy z zagranicznymi uczelniami.

MBA czy studia podyplomowe pomagają poszerzyć kwalifikacje i rozwijać kompetencje miękkie. Ukończenie znanych na rynku programów kształcenia jest dla pracodawców potwierdzeniem kompetencji kandydata na odpowiedzialne stanowisko.

Uczelnie prowadzące MBA i studia podyplomowe dostosowały się do ograniczeń związanych z pandemią. Większość z nich wprowadziła naukę zdalną. Dla słuchaczy jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że umożliwia studiowanie w dowolnym miejscu w kraju.

Więcej informacji już w najbliższy poniedziałek w dodatku specjalnym „Na studia: studia MBA, podyplomowe”.