To pieniądze (170 mln zł poszło już w ruch) z programu BRIdge Alfa realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z inwestorami prywatnymi. NCBR wykłada 80 proc. pieniędzy pochodzących jeszcze z programu „Innowacyjna gospodarka", a inwestorzy prywatni 20 proc. Pieniądze te mają być zainwestowane przez powstałe dzięki nim fundusze inwestycyjne (jest ich 10) w nowe technologie, pomysły pochodzące z jednostek naukowych.

Szansa dla naukowców

Jak wskazuje NCBR działalność wehikułów (funduszy) inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji programu BRIdge Alfa (inwestorzy prywatni otrzymali od NCBR bezzwrotne wsparcie na utworzenie wehikułu inwestycyjnego) to szansa na komercjalizację najbardziej innowacyjnych projektów polskich naukowców. Dzięki współpracy rządowej agencji z doświadczonymi w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów inwestorami powstał system wspierający tworzenie spółek spin-off (wydzielanych z jednostki macierzystej w celu komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii). Celem BRIdge Alfa jest bowiem zwiększenie liczby komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w państwowych jednostkach badawczych. Za pośrednictwem funduszu selekcjonowane będą pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Będą wchodzić na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept oraz wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spółkę spin-off. Przed jej powołaniem pomysłodawcy mogą otrzymać wsparcie na weryfikację pomysłu, budowę prototypu i sfinansowanie fazy proof of principle w wysokości do 200 tys. zł. Projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację otrzymają wsparcie w formie inwestycji funduszy programu BRIdge Alfa w wysokości nawet do 1 mln zł. W ten sposób ma być zlikwidowana luka kapitałowa, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu.

10 funduszy

NCBR wybrał fundusze inwestycyjne w ubiegłym roku. Jest ich dziesięć. Są to: Fundusz Infini, Polski Instytut Badań i Rozwoju, Black Pearls, Impera Capital, SpeedUp BRIdge Alfa, Startup Hub Poland, Xplorer Fund, Technopark Gliwice, InnoVenture i Life Science Innovations. Wszystkie fundusze działają już operacyjnie. – Każdy z nas koncentruje się na innych branżach i ma własne sposoby dochodzenia do sukcesu. Niewątpliwie jednak będą to dobrze zainwestowane pieniądze publiczne i nasze prywatne – mówi „Rzeczpospolitej" Michał Olszacki, prezes Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju. Kierowany przez niego fundusz ma już trzy inwestycje, jedną powołaną spółkę, a w trzy kolejne inwestycje ma wejść w ciągu miesiąca co oznacza, że jeszcze w tym roku zainwestuje cały swój budżet (12,5 mln zł). To szybkie tempo, bo jak informuje Kamil Melcer z NCBR horyzont inwestycyjny tej tury to 3-5 lat. Co ważne, jak podkreśla Marcin Kowalik z Black Pearls środki wypracowane w pierwszych projektach będą reinwestowane w kolejne.

- BRIdge Alfa to pierwszy program w Polsce, który pozwala przyjść do inwestora tylko z kapitałem intelektualnym w formie pomysłu, a my już go poprowadzimy dalej także dzięki NCBR, bo wkład finansowy Centrum jest traktowany jako substytut gotówki pomysłodawcy – tłumaczy Olszacki.