W sumie zarejestrowano prawie 17- tys. nowych pojazdów. Popyt najszybciej rósł w Wielkiej Brytanii (o 22,8 proc. r/r) i Hiszpanii. Nieco wolniej, ale także mocno zwiększyły się zakupy ciężarówek we Włoszech (8 proc. wzrostu) i w Niemczech (7 proc.). Z dużych jedynie rynek francuski został w tyle, na którym liczba rejestracji wzrosła o zaledwie 1,4 proc.

Jak podaje bazujący na danych ACEA Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), w ciągu czterech miesięcy od początku roku unijny rynek pojazdów użytkowych w zwiększył się o 13,0 proc., do 671,7 tys. aut. Jest to efektem poprawy koniunktury gospodarczej, a w konsekwencji zwiększonych inwestycji firm, które zdecydowały się na odnawianie swoich flot. To także konsekwencja rosnącego zapotrzebowania na usługi transportowe i konieczność zwiększenia możliwości w firmach transportowanych.

Na europejskim tle bardzo dobrze prezentuje się rynek polski. W marcu dostarczono klientom 2011 samochodów, czyli o 27,4 proc. więcej niż przed rokiem i o 21,9 proc. więcej niż w lutym br. PZPM zwraca uwagę, że całą nadwyżkę sprzedaży uzyskano w grupie samochodów ciężarowych. W przypadku autobusów realizacja zamówień była co prawda niższa niż w marcu przed rokiem, ale i tak przewyższała o blisko jedną czwartą średni miesięczny poziom z roku ubiegłego. Z kolei w kwietniu zarejestrowano 1976 sztuk, czyli więcej o 26,7 proc. niż przed rokiem i zwyczajowo mniej niż w poprzednim miesiącu ale tylko o 1,7 proc. Całą nadwyżkę podobnie jak w marcu, uzyskano w grupie samochodów ciężarowych.

Wzrost rynku dotyczy także sprowadzanych z zagranicy ciężarówek i autobusów używanych. W marcu na drogi wjechało ich 3,1 tys. sztuk. To o 8,4 proc. więcej niż przed rokiem, a importowi sprzyjał słabnący kurs euro. W całym pierwszym kwartale zarejestrowano prawie 8 tys. użytkowych samochodów używanych, co jest poziomem zbliżonym do ubiegłorocznego, ale o 1,6 razy wyższym niż w przypadku rejestrowanych w tym samym czasie pojazdów nowych.

W kwietniu rejestracje wyniosły 2892 pojazdów, o 6,1 proc. niż przed rokiem. W całej grupie były 2532 samochody ciężarowe i 360 autobusów. Od początku 2015 roku. zarejestrowano prawie 10,9 tys. użytkowych pojazdów używanych co nieznacznie przewyższa ubiegłoroczny w tym samym czasie (o 2,6 proc.) i jest poziomem wyższym 1,6 razy niż rejestracje w tym czasie pojazdów nowych.

-samochody,użytkowe,rejestracje,wzrost

-firmy inwestują w zakupy ciężarówek

-w kwietniu unijny rynek pojazdów użytkowych wzrósł r/r o 12 proc.