Kurs Asseco SEE dziś się nie zmienia i obecnie wynosi 9,25 zł. Grupa wypracowała w III kwartale 131,2 mln zł przychodów oraz 10,9 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to odpowiednio: 127,1 mln zł oraz 12,7 mln zł. Zyski były niższe niż rok temu, ale wyższe od oczekiwań analityków.

Gorzej niż rok temu prezentują się również przepływy operacyjne.

„Tak istotne zmiany wartości przepływów z działalności operacyjnej w poszczególnych kwartałach wynikają z wahań relacji gotówki do pozostałych elementów kapitału obrotowego, które z kolei są pochodną wartości i faz realizowanych projektów, a przede wszystkim z harmonogramu rozliczeń z dostawcami i klientami ASEE" – czytamy w raporcie.

Asseco SEE rozwija się też przez przejęcia. Na początku tego miesiąca podpisało umowę zakupu 25 proc. udziałów w spółce E-Mon z Czarnogóry. Wartość transakcji wyniosła 650 tys. euro.

„ Objęcie kontroli nad spółką planowane jest po dokonaniu płatności na rzecz sprzedającego. W wyniku zakupu ASEE Serbia zwiększy swój udział w tej spółce z 50 proc. do 75 proc. Na dzień bilansowy spółka została ujęta metodą praw własności" – czytamy w raporcie.