Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tematem rozmowy będą podwyżki stawek OC w 2017 r.

Jakub Bińkowski, Warsaw Enterprise Institute, rozmowa na temat najnowszego raportu pt "Klimat dla inwestycji w Polsce. Diagnoza sytuacji, propozycje rozwiązań".

Piotr Rybicki, nadzorkorporacyjny.pl, porozmawiamy o Komitetach Audytu, które powoływać mają Rady Nadzorcze.