Regulacje związane z ESG to szereg wyzwań

Jakie wyzwania firmy z sektora finansów napotykają przy wdrażaniu unijnych regulacji związanych z ESG? Zacznijmy od tego, co jest celem tych wszystkich przepisów? Po co instytucje unijne je wprowadzają?

Publikacja: 14.03.2024 09:00

Regulacje związane z ESG to szereg wyzwań

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: Generali Polska

Regulacje te mają zachęcić zarówno firmy, jak i osoby indywidualne do zielonej i społecznej transformacji. Mają skłonić do konkretnych postaw i zachowań. Sektor finansowy odgrywa w tych zmianach szczególną rolę. Jeżeli powiemy, że jest krwiobiegiem gospodarki, to wprowadzając pewne wymagania i ograniczenia podmioty finansowe skłaniają firmy z innych sektorów do zmian.

Oczywiście na te zmiany najbardziej podatne są i mają największe możliwości duże podmioty. Jeżeli jednak te podmioty następnie zwracają uwagę, by ich dostawcy i podwykonawcy stosowali konkretne kodeksy postępowania, to również mniejsze podmioty gospodarcze zaczynają działać w sposób coraz bardziej odpowiedzialny, zwracając uwagę na środowisko, zachowanie w stosunku do społeczności, w tym do swoich pracowników, oraz na ład korporacyjny.

rp.pl

Ten „łańcuch” powiązań sprawia, że regulacje stają się krok po kroku realnym działaniem. Nawet jeżeli na początku wydają się być tylko obowiązkiem informacyjnym.

Jeżeli już mówimy o informacji, to u podstaw części dyrektyw związanych z raportowaniem jest porównywalność publikowanych przez poszczególne podmioty informacji tak, aby uczestnik rynku mógł świadomie wybrać, czy chce np. inwestować w podmiot A czy w B i jakie jest podejście tego podmiotu do ESG.

Poważne obowiązki

Oczywiście wdrożenie tych regulacji jest wyzwaniem dla wszystkich podmiotów, przede wszystkim duża liczba regulacji prawnych i niejednoznaczność oraz różnorodność definicji w poszczególnych aktach prawnych. Warto podkreślić, że zakłady ubezpieczeń działają na rynku regulowanym w gąszczu przepisów europejskich i lokalnych.

Dodatkowo wszystkie podmioty mają problem z dostępem do danych np. w przypadku liczenia wpływu na elementy ESG, szczególnie z zebraniem takich danych z zewnętrznych podmiotów, w łańcuchu dostaw. Dlatego inwestują w narzędzia, które te dane dostarczają.

Zaczynając od początku, w kontekście ESG ubezpieczyciele wdrożyli rozporządzenie SFDR. W przypadku zakładów ubezpieczeń dotyczyło ono głównie produktów ubezpieczeniowych z komponentem inwestycyjnym. Do tego rozporządzenia zostały wydane delegowane rozporządzenia wykonawcze tzw. RTS.

Rozporządzenie to nakłada na podmioty, które oferują te produkty, obowiązek ujawnień na stronie www. Miało ono na celu zapewnienie końcowemu inwestorowi porównania, by mógł podjąć świadomą decyzję, w co chce inwestować.

W ramach tego rozporządzenia podmioty obowiązane identyfikują i ujawniają informacje w dwóch perspektywach – czynniki ESG, które mają wpływ na przedsiębiorstwo (sustainablity risk), i odwrotnie – kwestie środowiskowe, społeczne, na które przedsiębiorstwo ma niekorzystny wpływ (PAI = principal adverse impact).

W przypadku ubezpieczycieli na to rozporządzenie nakładają się zmiany dwóch rozporządzeń delegowanych do dyrektywy IDD: dotyczące produktu i dystrybucji ubezpieczeń. Zmiany te polegają na uwzględnieniu kwestii ESG w procesach regulowanych w tych rozporządzeniach. Obowiązują one od 2 sierpnia 2022 r. Wdrażając te przepisy, ubezpieczyciele jednocześnie uwzględniają m. in. interwencję produktową KNF czy wymogi dyrektywy Solvency II.

Kolejnym elementem jest taksonomia środowiskowa, czyli klasyfikacja innych produktów, na zielone i niezielone. W przypadku ubezpieczeń dotyczy ona tylko produktów majątkowych i odnosi się do dwóch z sześciu celów wymienionych w taksonomii: przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Jednocześnie produkty te nie mogą w istotny sposób naruszać pozostałych czterech z tych sześciu celów (do not significantly harm = DNSH) oraz zachować minimalne środki bezpieczeństwa (minimum safe guard), czyli w skrócie prawa człowieka i wytyczne dotyczące prawa pracy.

I ponownie zostało wydane rozporządzenie delegowane do taksonomii – TSC, które zawiera dodatkowe wymogi dla poszczególnych produktów, rodzajów działalności, które muszą być spełnione, by mogły być one uznane za taksonomiczne.

W planach jest również uchwalenie przez organy UE taksonomii społecznej, która ma objąć aspekty społeczne i ład korporacyjny.

Kolejny akt prawny, który dotyczy ESG, to dyrektywa CSRD, która zastępuje NFRD (Non-Financial Reporting Directive). W Generali robimy to już od lat, gdyż raportujemy jako część międzynarodowej grupy. CSRD wprowadza również raport zintegrowany – dane finansowe i niefinansowe będą ujawniane w jednym dokumencie, by pokazać, że są tak samo istotne. Grupa Generali twarde – liczbowe cele ESG wyznacza sobie już w kolejnym cyklu strategicznym, a zintegrowany raport wydaje od kilku lat. Do tej dyrektywy również wydane jest rozporządzenie wykonawcze – ESRS.

Rzeczywiste działania

To tylko przegląd wybranych regulacji, które pokazują ich mnogość i skomplikowanie. Przepisy te są zmieniane, zmienia się również ich interpretacja. Wpływa to na brak przewidywalności działania w biznesie, ale również wnosi ryzyko, że zostaniemy źle zrozumiani. W tym kontekście wszystkie podmioty, szczególnie regulowane, muszą być szczególnie ostrożne, by realizując wymogi formalne, ich działania nie zostały zakwalifikowane jako greenwashing.

Regulacje te mają skłonić do zmiany i dają ramy oraz możliwość kontrolowania tych aspektów u siebie, jak i porównania z konkurencją. Pozwalają również inwestorom i klientom wybrać świadomie. Dzięki tym działaniom firmy mogą wpływać na otoczenie, by w łagodny sposób skłaniać do zachowań odpowiedzialnych z dbałością o środowisko, wszystkie grupy interesariuszy, a podstawą tego powinny być prawidłowo zorganizowane procesy zgodnie z najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego.

- Justyna Szafraniec, dyrektorka ds. PR w Generali Polska.

Materiał partnera: Generali Polska


Materiał partnera: Generali Polska

Regulacje te mają zachęcić zarówno firmy, jak i osoby indywidualne do zielonej i społecznej transformacji. Mają skłonić do konkretnych postaw i zachowań. Sektor finansowy odgrywa w tych zmianach szczególną rolę. Jeżeli powiemy, że jest krwiobiegiem gospodarki, to wprowadzając pewne wymagania i ograniczenia podmioty finansowe skłaniają firmy z innych sektorów do zmian.

Pozostało 93% artykułu
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Transformacja ESG to szansa na budowanie przewag na rynku
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Regulacje ograniczą chęć pójścia na skróty
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Kapitał skręca w stronę ESG
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Troska o zrównoważony rozwój słabnie przy półce
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Biznes odpowiedzialny w Polsce
CSR to już nie tylko miły dodatek