Sektor finansowy a transformacja energetyczna. Jaka będzie rola banków?

Nakłady konieczne na transformację energetyczną w Polsce do roku 2030 wyniosą 600 mld zł. Fundusze unijne nie pokryją ich w całości. Szacuje się, że brakująca kwota to ok. 8 mld euro. W uzupełnieniu tej luki może pomóc sektor finansowy, który pełni rolę dostawcy środków na inwestycje – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Publikacja: 14.03.2024 01:00

Sektor finansowy a transformacja energetyczna. Jaka będzie rola banków?

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z Alior Bankiem

Dlaczego ważne jest, aby banki wspierały zielone inwestycje?

Zielona transformacja to szerokie pojęcie. Dotyczy nie tylko spółek energetycznych, ale również całej gospodarki, w tym zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE), zmniejszenia zużycia surowców i emisji CO2 – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Cały ten proces wymaga potężnych nakładów finansowych.

rp.pl

O jakiej kwocie mówimy i jaką rolę ma w tej kwestii do odegrania sektor finansowy?

Z wyliczeń firmy doradczej EY, zawartych w raporcie dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wynika, że nakłady konieczne na transformację energetyczną w Polsce do roku 2030 to 600 mld zł. Fundusze unijne nie pokryją ich w całości. Niezbędna modernizacja krajowej energetyki przekracza możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw – szacuje się, że brakująca kwota to ok. 8 mld euro. W zapełnieniu tej luki może pomóc sektor finansowy, który pełni rolę dostawcy środków. Ponadto ma też inne zadania.

Na przykład jakie?

Jest pośrednikiem w zakresie różnego rodzaju instrumentów pomocowych i wspierających zieloną transformację. Bardzo istotne jest, aby pokazać potencjalnie zainteresowanym szeroką pulę dostępnych rozwiązań związanych nie tylko z OZE, ale również na przykład z termomodernizacją budynków.

Warto odnotować, że przedsiębiorcy nie są jedynym adresatem wspomnianych programów. Są one kierowane też m.in. do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Mogą one pozyskać środki na realizację zielonych inwestycji, które docelowo przyniosą długofalowe oszczędności i jednocześnie wpisują się w działania ukierunkowane na ochronę klimatu.

Wspomniała pani o różnego rodzaju instrumentach wspierających zielone inwestycje. Czy w ofercie Alior Banku pojawią się nowe programy?

Tak, warto wspomnieć o dwóch programach dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które już wkrótce będą dostępne i dystrybuowane m.in. przez Alior Bank. We współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzimy gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax, udzielane dzięki środkom z Funduszu Gwarancyjnego FENG.

Co oferują te programy?

Ekomax to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu, która daje możliwość otrzymania także dotacji w formie dopłaty do kapitału kredytu (do 20 proc.). Obejmuje kredyty inwestycyjne przeznaczane na finansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną, np. termomodernizację budynków. Potencjał gwarancyjny tego programu to w sumie ponad 1,76 mld zł.

Z kolei gwarancja Biznesmax Plus dotyczy kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Obejmuje finansowanie inwestycji innowacyjnych, ekoinnowacyjnych oraz projektów związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Wnioskujący może też uzyskać do 20 proc. dofinansowania do kapitału lub odsetek kredytu inwestycyjnego. Potencjał gwarancyjny tego programu to w sumie ponad 2,68 mld zł.

Reasumując, są to instrumenty wspierające, które w znacznym stopniu ułatwiają dostęp do kredytu i obniżają jego koszty.

Coraz więcej firm decyduje się na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii przeznaczone na

Coraz więcej firm decyduje się na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii przeznaczone na własne potrzeby

AdobeStock

Czy zainteresowanie usługami i produktami finansowymi związanymi ze zrównoważonym rozwojem w Polsce rośnie?

Tak. Dostrzegamy systematyczny wzrost zainteresowania kwestiami ESG, co znajduje odzwierciedlenie również w naszej ofercie. Rozwijamy ją o produkty i usługi związane z zieloną transformacją. Firmy zaś coraz chętniej realizują proekologiczne inwestycje, które mają na celu wzrost efektywności energetycznej i ograniczanie negatywnego wpływu ich biznesu na środowisko.

Jednocześnie widzimy ciekawe trendy. Jedynym z nich jest fakt, że coraz więcej firm decyduje się na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii przeznaczone na własne potrzeby.

Jakie jeszcze trendy można zaobserwować wśród przedsiębiorców sięgających po środki finansowe na inwestycje proekologiczne?

To zależy m.in. od rozmiaru przedsiębiorstwa. Te mniejsze z reguły realizują inwestycje, które mają przynieść konkretne oszczędności w zużyciu energii czy surowców i wzrost efektywności biznesu. Z kolei większe przedsiębiorstwa mocniej stawiają na wielopłaszczyznowe działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój. Wiele firm współpracujących z Alior Bankiem wpisuje się w ten scenariusz.

Na przykład?

Firma SADEKO, która opracowała autorską technologię i zajmuje się rozwiązaniami z zakresu modernizacji oraz budowy innowacyjnych i energooszczędnych oczyszczalni ścieków. Co ciekawe, jedna z takich oczyszczalni została zbudowana dla Polskiej Stacji Arktycznej im. Henryka Arctowskiego na Antarktydzie. Jest nowoczesna, ekologiczna, a jednocześnie charakteryzuje ją niskie zużycie energii.

Kolejną jest firma CS Kompozyty, która we współpracy ze szczecińskim mPower stworzyła „Cichą Moc” – pierwszą na świecie łódź rekreacyjną w klasie do 6 m, zasilaną ogniwem wodorowym, a obecnie pracuje nad innowacyjną, proekologiczną metodą utylizacji laminatów poliestrowych.

Te dwa przykłady pokazują, jak innowacyjne w skali globalnej, a jednocześnie proekologiczne potrafią być polskie firmy.

ESG to nie tylko czynniki środowiskowe, ale również relacje z lokalną społecznością oraz ład korporacyjny. W tym kontekście warto wspomnieć o rzeszowskiej firmie Handlopex, która prowadzi biznes od ponad trzech dekad i jest jednym z liderów sprzedaży opon w Polsce. Ponadto aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, wspierając zawodników Resovii Rzeszów. Ufundowała także Szkołę Mistrzostwa Sportowego, która kształci kilkuset przyszłych sportowców.

Czy Alior Bank chętniej podejmuje współpracę z firmami, które inwestują w rozwiązania proekologiczne?

Tak, kwestie finansowe to nie wszystko. Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju uwzględniamy w naszej codziennej działalności biznesowej już od lat. Szczegółowo analizujemy profile poszczególnych podmiotów starających się o kredyt. Uważamy, że banki powinny weryfikować ryzyko środowiskowe.

Jest to bardzo istotne, ponieważ inwestując w firmy skoncentrowane na rozwiązaniach proekologicznych, przyczyniamy się do budowania bardziej zrównoważonej i efektywnej gospodarki.

Ewa Małecka – dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku. Od 16 lat związana z finansami i bankowością. W Alior Banku odpowiada za kształtowanie i realizację strategii rozwoju produktów dla wszystkich segmentów firm, w tym produktów zrównoważonego finansowania z przeznaczeniem na cele ekologiczne i transformację energetyczną.

Materiał powstał we współpracy z Alior Bankiem

Materiał powstał we współpracy z Alior Bankiem

Dlaczego ważne jest, aby banki wspierały zielone inwestycje?

Pozostało 98% artykułu
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Transformacja ESG to szansa na budowanie przewag na rynku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Regulacje ograniczą chęć pójścia na skróty
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Kapitał skręca w stronę ESG
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Troska o zrównoważony rozwój słabnie przy półce
Biznes odpowiedzialny w Polsce
CSR to już nie tylko miły dodatek