Raportowanie ESG: warto przygotować się już dziś

Obowiązek raportowania ESG zgodny z Corporate Sustainability Reporting Directive (dyrektywą CSRD) będzie wkrótce obowiązywał praktycznie każdą polską firmę.

Publikacja: 23.05.2024 16:00

Raportowanie ESG: warto przygotować się już dziś

Foto: mat. pras.

Opinia partnera:

Zmiany są wprowadzane stopniowo i na początek dotyczyć będą tylko największych graczy. Jednakże menedżerowie wiedzą, że warto przygotować się już dziś.

Raport „Kluczowa rola wirtualnych bliźniaków w przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju”, przygotowany przez Dassault Systèmes oraz Accenture, wskazuje, że aby osiągnąć zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030, potrzebna będzie całkowita transformacja sposobów zarządzania produktami i usługami w całym cyklu życia produktu – od projektu, poprzez użytkowanie, aż po wycofanie z eksploatacji. Aby to osiągnąć, musimy znaleźć nowe sposoby współpracy w celu wzmacniania konkurencyjności, możliwości odpowiedzialnego wzrostu oraz wspólnego zagwarantowania, że rewolucje technologiczne spełnią swoją obietnicę i zapewnią zrównoważony rozwój.

Accenture i Dassault Systèmes wskazują na potencjał technologii wirtualnych bliźniaków, której globalny rynek w 2020 roku osiągnął wartość szacunkową 5,4 mld USD, a prognozowany wzrost to 36 proc. CAGR w ciągu kolejnych pięciu lat. Technologia wirtualnych bliźniaków pomaga w transformacji ku gospodarce o obiegu zamkniętym – pozwala firmom zmniejszyć koszty, zużycie zasobów i ograniczyć ślad wodny, równocześnie wspierając innowacyjność. Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost zastosowania wirtualnych bliźniaków w ciągu kolejnych lat, można się spodziewać, że technologia ta odegra znaczącą rolę w transformacji przemysłu ku zrównoważonemu rozwojowi.

Jak ocenić wpływ na środowisko?

Wraz z rosnącymi obawami o środowisko i wymaganiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, postęp w kierunku zerowej emisji netto jest w toku – ale można zrobić znacznie więcej i co ważne – w krótszym czasie. Aby przyspieszyć zrównoważone innowacje, firmy mogą zacząć od wdrożenia zasad ekoprojektowania.

Projekt produktu lub usługi określa 80 proc. jego wpływu na środowisko w całym cyklu życia. Kiedy firmy włączają ekoprojektowanie do rozwoju swoich produktów, mogą uwzględnić zrównoważony rozwój w ramach całej sieci wartości. Zaawansowane rozwiązania, takie jak ocena cyklu życia produktu lub zakładu produkcyjnego (LCA – Lifecycle Assesment), pozwalają użytkownikom ocenić wpływ produktu na wszystkie aspekty środowiskowe w całym okresie jego istnienia. Rozwiązania te bazują na zewnętrznych bazach danych, opracowywanych przez niezależne organizacje, jak na przykład baza ecoinvent, które kwantyfikują wpływ na środowisko praktycznie wszystkich decyzji i działań firmy. Obecnie możliwe jest powiązanie tych baz danych z procesem opracowywania, weryfikacji i przygotowania produktu do produkcji, który to proces integruje obliczenia oceny cyklu życia na platformie 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes.

Budowanie lojalności dzięki świadomemu przywództwu

Skuteczne działania w kwestiach środowiskowych i społecznych są łatwiejsze, gdy mamy możliwość wykorzystania potencjału platformy biznesowej, która jest w stanie szybko wskazać właściwe działania, przy uwzględnieniu odpowiednich kosztów.

Rozszerzając rodzaje informacji dostępnych na platformie biznesowej o informacje z zakresu ESG i dane naukowe oraz wykorzystując sztuczną inteligencję do dostarczania praktycznych analiz, liderzy mogą być tak samo pewni swoich decyzji dotyczących ESG, jak i kierunku rozwoju biznesu. Co więcej, analizy uzyskane w ten sposób pomogą im bardziej precyzyjnie wyjaśnić strategię i postępy w obszarze ESG w sprawozdaniach dla organów regulacyjnych, pracowników, inwestorów, klientów i opinii publicznej. To rodzaj świadomego przywództwa, które z pewnością zbuduje lojalność wśród wszystkich interesariuszy.

- Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Dassault Systèmes

Opinia partnera:

Opinia partnera:

Zmiany są wprowadzane stopniowo i na początek dotyczyć będą tylko największych graczy. Jednakże menedżerowie wiedzą, że warto przygotować się już dziś.

Pozostało 95% artykułu
Barometr polskiego biznesu
Niepewność i zmiana stały się dla firm normą
Materiał partnera
Polska w UE – 20 lat rozwoju. Raport SGH
Barometr polskiego biznesu
Unijny zastrzyk gotówki paliwem dla inwestycji
Materiał partnera
Alior Bank stawia na pracowników
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Barometr polskiego biznesu
AI zaprząta głowy przedsiębiorcom
Barometr polskiego biznesu
Technologie wsparciem dla ESG