Materiał powstał we współpracy z Alior Bankiem

Bank konsekwentnie rozwija inicjatywy mające na celu podnoszenie kompetencji swoich pracowników oraz troskę o ich komfort w miejscu pracy.

Dostęp do szkoleń i możliwość rozwoju osobistego w miejscu pracy mają kluczowe znaczenie dla wielu pracowników. Przyczyniają się do poprawy jakości życia nie tylko zawodowego, lecz także osobistego.

Dwie godziny na rozwój w tygodniu

Wie o tym Alior Bank, który przed kilkoma tygodniami wystartował z inicjatywą „Czwartki z rozwojem”. W jej ramach w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 11.00 pracownicy placówek i ich dyrektorzy zyskali czas na podnoszenie swoich kompetencji. W tym czasie biorą udział w szkoleniach i spotkaniach związanych z prezentacją oferty banku.

– „Czwartki z rozwojem” to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez naszych pracowników. Chcemy w ten sposób pomóc im w rozwoju zawodowym i umożliwić zespołom wspólną pracę z dyrektorami. W ramach projektu dostępne są warsztaty, e-szkolenia, testy wiedzy czy wspólne omawianie zagadnień produktowych. Chcielibyśmy, aby projekt ułatwił przystosowanie się do potrzeb szybko zmieniającego się rynku usług bankowych, a tym samym przełożył na jeszcze wyższą jakość obsługi naszych klientów – mówi Małgorzata Książek, dyrektor Działu Rozwoju i Jakości Sprzedaży z Alior Banku.

Jednocześnie pracownicy Alior Banku od ponad roku mogą korzystać z internetowego centrum rozwoju umiejętności pod nazwą Alior Uniwersytet. Platforma powstała, by stanowić centrum rozwoju kompetencji pracowników. To miejsce stworzone z myślą o bankowcach, które ma być przestrzenią do merytorycznych dyskusji i dzielenia się wiedzą. Kluczem efektywnej adaptacji do zmian jest kultura organizacji uczącej się, którą bank sukcesywnie wdraża.

Wszyscy pracownicy mogą liczyć na ofertę pełną szkoleń stacjonarnych i elektronicznych, realizowanych wewnętrznie oraz tych, powstających przy udziale wybranych firm szkoleniowych. Bank zapewnia dostęp do szkoleń specjalistycznych, które rozwijają umiejętności sprzedaży, obsługi klienta, a także podwyższają kompetencje liderskie.

Potrzebę edukacji w miejscu pracy potwierdzają liczby. W ubiegłym roku aż 63 proc. pracowników Alior Banku skorzystało z nieobowiązkowych szkoleń e-learningowych, a 33 proc. uczestniczy – na koszt pracodawcy i w godzinach pracy – w zajęciach języka angielskiego. Takie rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem. – Kiedy wybierałam miejsce pracy, szukałam czegoś więcej niż tylko dobrej pensji. Chciałam firmy, która inwestuje w swoich pracowników, dba o ich rozwój i oferuje atrakcyjne benefity. Właśnie dlatego zdecydowałam się na Alior Bank. Jestem młodym pracownikiem – dla mnie rozwój i bezpłatna nauka języka angielskiego jest bardzo ważna. Alior umożliwia mi nieodpłatne lekcje języka angielskiego zarówno stacjonarnie, jak i online. Mogę wziąć udział w różnych stażach czy programach stypendialnych i reskillingowych. Dzięki reskillingowi mam szansę zdobyć kwalifikacje programistyczne, testerskie czy analityczne i podjąć pracę w innych działach banku, odpowiadających za rozwój oprogramowania i analizę danych. Takie rozwiązania pozwalają zaoszczędzić nie tylko czas, ale także pieniądze – mówi Aleksandra Bachorska, młodszy bankier klienta z oddziału w Koninie.

Inicjatywa wpisuje się w realizację założeń strategii „Bank na co dzień, bank na przyszłość”. Dotyczy ona podnoszenia efektywności organizacyjnej i dbania o ESG, ze szczególnym naciskiem na „S”, czyli odpowiedzialność społeczną dotyczącą pracowników. Wśród postulatów organizacji jest także zbudowanie długofalowej współpracy ze środowiskiem akademickim, w celu transferu wiedzy i talentów. Partnerami inicjatywy są Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowa Akademia Nauk Społecznych w Przemyślu.

Przywództwo jutra, czyli adaptacja do zmieniającej się rzeczywistości

Zmieniająca się rzeczywistość wymaga nowoczesnych liderów. Dlatego też Alior Bank we współpracy z firmą House of Skills uruchomił program „Przywództwo jutra”. Inicjatywa została skierowana do 700 osób i koncentruje się na trzech kluczowych obszarach odpowiedzialności: rozwijaniu i budowaniu zaangażowanych zespołów, osiąganiu wyników oraz braniu odpowiedzialności za swój rozwój. Program umożliwia szerokie rozwijanie umiejętności niezbędnych do skutecznego wspierania pracowników w ich codziennej pracy, a także podnoszenie swoich kompetencji liderskich.

– „Przywództwo jutra” to wyjątkowy program, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych menedżerów. To lider, odpowiadając na pytania w specjalnie stworzonym narzędziu „Zaprojektuj swój rozwój”, przygotował swój indywidualny plan działań. Menedżerowie, którzy biorą udział w programie, mają możliwość korzystania np. ze szkoleń, webinariów, mentoringu oraz warsztatów prowadzonych metodą Action Learning. Program zaprojektowany jest tak, aby tworzył przestrzeń do rozwoju kompetencji liderskich, które pozwalają efektywnie zarządzać sobą i zespołem w ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej – mówi Katarzyna Reduta, dyrektor Departamentu Rozwoju Kultury i Organizacji z Alior Banku.

Program rozwija również wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego osiągania celów i zwiększania jakości współpracy wewnątrz organizacji, co doceniają pracownicy.

– Udział w programie „Przywództwo jutra” był dla mnie niezwykle cenny. Program pozwolił mi poznać innych dyrektorów regionów i pogłębić relacje, co ułatwiło nam pracę zespołową dzięki wspólnym ćwiczeniom w grupach. To był powiew świeżości, ponieważ na co dzień ze sobą rywalizujemy. Szczególnie zapadło mi w pamięć szkolenie z przedsiębiorczości. Uświadomiło mi, jak olbrzymi wpływ mam na funkcjonowanie całego regionu, na przykład z perspektywy kosztowej. Proces rekrutacji, jego wysoki koszt oraz wartość trafionej rekrutacji stały się dla mnie znacznie bardziej przejrzyste. Szkolenie nauczyło mnie nowej, szerszej perspektywy patrzenia na moją rolę w zespole, co jest nieocenione w codziennej pracy – podkreśla Piotr Mazur, dyrektor regionu Alior Banku z Małopolski.

Alior Bank szczególny nacisk kładzie też na promowanie różnorodności w miejscu pracy, uwzględniając różnice pokoleniowe, style pracy oraz komunikacji. Polityka różnorodności to dla banku kluczowy element w procesie budowy otwartego i nowoczesnego środowiska pracy – element wywierający pozytywny wpływ na relacje międzyludzkie i przyjazny klimat pracy, a także wspierający rozwój firmy w wymiarze biznesowym.

Bank dobroci

Alior Bank od lat aktywnie angażuje się w różnorodne akcje charytatywne, wspierając lokalne społeczności oraz promując dobroczynność wśród swoich pracowników. W ubiegłym roku instytucja uruchomiła konkurs grantowy o nazwie „Bank dobroci”, który daje możliwość zgłaszania organizacji potrzebujących wsparcia finansowego. Dzięki temu pracownicy mogli aktywnie uczestniczyć w wyborze beneficjentów pomocy, którym wsparcia finansowego udzielą Alior Bank oraz Fundacja Alior Banku.

Wśród 11 zwycięzców pojawiły się m.in. pomysły na zakup posiłków dla osób w kryzysie bezdomności, zakup sprzętu multimedialnego do dziecięcego oddziału onkologicznego, remont pomieszczenia w schronisku dla zwierząt czy sadzenie drzew.

Bank zachęca też swoich pracowników do angażowania się w działania społeczne i charytatywne, oferując dodatkowy czas na wolontariat. Każdy z nich może skorzystać z 16 godzin na wolontariat w ciągu roku – godziny te nie wliczają się w wymiar urlopu, są też pełnopłatne. W 2023 roku 250 pracowników banku 370 razy, przez łącznie ponad 2500 godzin, wsparło wolontariacką pracą blisko 70 różnych organizacji. Pomoc skierowali do organizacji wspierających ludzi, zwierzęta i środowisko. Działali dla podopiecznych np. Caritas Polska, Fundacji Zaczytani.org czy Fundacji Dr Clown, dla której uszyli ze skarpetek rekordową liczbę ponad 700 maskotek.

Co roku pracownicy wypełniają też ankiety zaangażowania, a za każdą z nich Alior Bank przekazuje wsparcie finansowe dla organizacji charytatywnych. W ostatnich latach Alior Bank wsparł w ten sposób beneficjentów fundacji i stowarzyszeń: SOS Wioski Dziecięce, Dajemy Dzieciom Siłę, PoWer, Senior w Koronie czy Serce dla Pupila.

Zatrudnieni w Alior Banku chętnie angażują się w przygotowywanie paczek dla seniorów i podopiecznych domów opieki społecznej, dla dzieci z domów dziecka, a także organizację pomocy żywnościowej i rozdawanie posiłków potrzebującym.

W trosce o zdrowie i kondycję pracowników

Jednym z priorytetów Alior Banku jest również dbanie o zdrowie pracowników i ich rodzin. Instytucja angażuje się w promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez warsztaty, pakiety medyczne i programy well-being. W ramach profilaktyki antynowotworowej organizowane są cykliczne warsztaty z lekarzami, w czasie których pracownicy poznają specyfikę i profilaktykę nowotworów.

Kilka razy w roku w głównych centralach banku – w Warszawie, Krakowie i Gdańsku – odbywają się badania profilaktyczne, prowadzone w specjalnie do tego przygotowanych pojazdach. Można tam wykonać badania ultrasonograficzne, np. USG, mammografię, czy podstawowe badania krwi, a także spotkać się i porozmawiać z ekspertami z wielu dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, dermatologii czy onkologii.

– Dzięki pracy w Alior Banku mogę korzystać z pakietu opieki medycznej, który obejmuje bezpłatny dostęp nie tylko do lekarza pierwszego kontaktu, lecz także stomatologa, psychologa czy psychiatry. Co więcej, pakiet mogą wykupić też nasi bliscy – małżonkowie, rodzice, a także dziadkowie. Również ci, którzy na co dzień nie mają dostępu do świadczeń w ramach NFZ. Dla mojej mamy świadczenia były ogromnym ułatwieniem, dzięki którym sprawnie i szybko przeszła niezbędną diagnostykę pulmonologiczną, co było szczególnie ważne ze względu na stan zdrowia, w jakim się znalazła – mówi Katarzyna Gałązkiewicz, starszy specjalista ds. PR z Alior Banku.

Aktywność fizyczna to kolejny ważny element strategii prozdrowotnej Alior Banku. Regularnie organizowane są charytatywne wyzwania sportowe, takie jak akcja „Chodźmy razem”, w ramach której pracownicy wspólnie zbierają kilometry, chodząc, biegając lub jeżdżąc na rowerze. Ich wyniki wymieniane są na cegiełki finansowe, które do tej pory wsparły cele Fundacji Dr Clown, Gajusz, Rak’n’Roll czy Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem.

Największe wydarzenie sportowe Alior Banku to z kolei olimpiada, podczas której pracownicy mają okazję nie tylko rywalizować sportowo, lecz także spotkać się z kolegami i koleżankami z innych regionów. To doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, które wiele pracowników doskonali na co dzień w ramach udziału w zajęciach sekcji sportowych Alior Banku.

Czas dla rodziny i najbliższych

Dbanie o zdrowie emocjonalne oraz relacje z rodziną i bliskimi są kluczowe dla dobra pracowników, dlatego bank co roku bierze udział w akcji „Dwie godziny dla rodziny, dla człowieka” Instytutu Humanites. Jej celem jest podkreślenie, jak istotne jest utrzymywanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także zachęcenie do spędzania czasu z najbliższymi. W kilku miastach w Polsce regularnie organizowane są również wydarzenia plenerowe dla pracowników Alior Banku i ich bliskich. W centralach banku organizowane są wydarzenia pt. „Mamo, Tato, a gdzie Ty pracujesz”, podczas których dzieci pracowników mogą odwiedzić miejsce pracy swoich rodziców.

– Alior Bank stawia na pierwszym miejscu ludzi – naszych pracowników, dlatego dbamy o ich rozwój, zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy. Wierzymy, że zadowolenie naszych pracowników przekłada się bezpośrednio na zadowolenie naszych klientów, co jest kluczem do naszego sukcesu – podsumowuje Marek Bednarczyk, dyrektor zarządzający pionem HR z Alior Banku.

Materiał powstał we współpracy z Alior Bankiem