W Radzie Prezesów liczącej 25 członków (6-osobowy zarząd + 19 prezesów banków centralnych krajów strefy euro) znajduje się tylko jedna kobieta, a w radzie nadzorczej tylko garstka, choć superbank ogłosił kilka lat temu nowa politykę równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk.

Europejski Bank Centralny chce więcej kobiet
 

Eurodeputowani krytykowali superbank we Frankfurcie za stworzenie kultury korporacyjnej faworyzującej mężczyzn na kierowniczych stanowiskach. Mężczyźni mają w banku ponad trzy czwarte takich stanowisk.

 
Presja na zmianę tego stanu zwiększyła się w ostatnich miesiącach po zastąpieniu Daniele Nouy i Sabine Lautenschlaeger z działu nadzoru mężczyznami, co było wyraźnie sprzeczne z głoszoną przez bank polityką równowagi płci.
 
EBC sprawujący nadzór nad 117 największymi bankami strefy euro z  aktywami za 21 bln euro biedzie teraz czekać do 12 czerwca na podania o pracę na 3 nie obsadzone stanowiska w radzie nadzorczej. Poprzedni termin minął 15 maja.
 
EBC nie jest prawnie zobowiązany do zatrudniania kobiet na kierownicze stanowiska, ale wybieranie wyłącznie mężczyzn okaże się na dłuższą metę nie do utrzymania, prawdopodobnie spowoduje opóźnienie w zatwierdzeniu członka zarządu Yvesa Merscha na stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej. Rada prezesów  postanowiła w kwietniu obsadzić nim stanowisko zwalnianie przez Sabine Lautenschlaeger, ale na taką zmianę musi zgodzić się Parlament Europejski.  Idealnym rozwiązaniem według informatorów Reutera byłoby przyjęcie co najmniej 2 kobiet na wakujące  6 miejsc w radzie nadzorczej, aby rozładować napięcie polityczne  z powodu nierównowagi płci.
 
Konflikt w tej sprawie może ponadto opóźnić zatwierdzanie przez Parlament Europejski nowych członków  zarządu EBC, przysparzając jedynie dodatkowych problemów prezesowi Mario Draghiemu i członkowi zarządu Benoit Coeure, których kadencja w banku kończy się kilka miesięcy. Mianowanie Merscha do zarządu EBC w 2012 r. opóźniło się o kilka miesięcy z powodu wlanie zbyt dużej dominacji mężczyzn we władzach tego banku.