Bank Handlowy dokonał odpisu wartości firmy w wysokości 215 mln zł dotyczącej segmentu bankowości detalicznej. Odpis obciąży wyniki Banku Handlowego za IV kwartał 2020 r.

Handlowy, który opublikuje wstępne wyniki w czwartek, podał, że głównym powodem dokonania odpisu są skutki pandemii Covid-19, w tym obniżenie stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu, jak również związane z tym istotne pogorszenie warunków biznesowych wpływających na niższą aktywność klientów detalicznych. Bank zaznacza, że zdarzenie ma charakter jednorazowy, nie wpływa na pozycję płynnościową oraz współczynniki wypłacalności banku.

Zebrana przez „Rzeczpospolitą" średnia prognoz domów maklerskich wskazuje, że Bank Handlowy miał 138 mln zł zysku netto w IV kwartale 2020 r., co byłoby wynikiem gorszym niż rok temu o 23 proc., ale lepszym niż w III kwartale o 20 proc. Jeśli bank nie zanotuje dodatkowych zysków, mogących pochodzić np. ze sprzedaży obligacji, może mieć stratę netto w IV kwartale 2020 r.