ING Bank Śląski miał w IV kwartale 314 mln zł zysku netto – wynika ze wstępnych niezaudytowanych danych. Rezultat jest o 27 proc. wyższy niż zakładała średnia prognoz. Zysk spadł o 30 proc. zarówno rok do roku jak i w porównaniu do poprzedniego kwartału. W całym 2020 r. bank miał 1,34 mld zł zysku netto, o 19 proc. mniej niż w 2019 r.

- Wyniki ING BSK po stronie operacyjnej były bardzo dobre. Wzrost wyniku odsetkowego (większość banków notuje spadek tego wskaźnika) oraz silne zwiększenie dochodów prowizyjnych zrekompensowały przyrost kosztów związany z utworzeniem rezerwy na optymalizację sieci sprzedaży (30 mln zł). Wynik netto spółki byłby bardzo dobry gdyby mnie decyzja o utworzeniu wysokich (240 mln zł) rezerw na ryzyko prawne portfela w CHF. Na uwagę zwraca wciąż utrzymująca się na zadowalającym poziomie roczna dynamika wolumenów – komentuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

W IV kwartale wynik odsetkowy wzrósł o 3 proc. rok do roku i 2 proc. kwartalnie, ukształtował się na poziomie nieznacznie poniżej oczekiwań rynkowych. Marża odsetkowa nie zmieniła się w stosunku do III kwartału i wyniosła 2,5 proc. (-0,4 pp r/r). Bank zanotował silny przyrost dochodów z opłat i prowizji. Wynik tej pozycji wyniósł 432 mln zł, czyli przebił prognozy o prawie 11 proc. Rok do roku urósł o 28 proc. a kwartalnie o 10 proc.

Jednocześnie bank zwiększył koszty działania – wyniosły 682 mln zł, czyli okazały się o 5 proc. wyższe od prognoz. Rok do roku urosły o 15 proc. a przez kwartał o 2 proc. Ważne jest jednak to, że dochody operacyjne urosły szybciej, bo o 7,9 proc. rok do roku, więc wynik operacyjny poprawił się o +2,9 proc. Bank zawiązał w IV kwartale rezerwy kredytowe warte 323 mln zł, o 22 proc. mniej niż oczekiwał rynek. Mimo tego rezerwy są prawie dwa razy wyższe niż rok temu i o 120 proc. wyższe niż w III kwartale. To efekt sporego odpisu na hipoteki frankowe, który wyniósł 240 mln zł.

Wciąż uwagę zwraca wysoka roczna dynamika wolumenów. Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów w ING BSK wyniosła odpowiednio 5,5 proc. i +15,8 proc. Kwartalne zmiany to odpowiednio 1,9 proc. i -2,2 proc.