Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o 5,8 p. i wynosi obecnie 11,5 p. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 12,7 p. i w stosunku do wyniku z grudnia jest niższy o 7,0 p. Skumulowany wskaźnik prognoz zmalał z 15,0 do 10,3 p. (-4,7 p.) wynika z ostatniego badania TNS Polska, na zlecenie Związku Banków Polskich.

Poprawę sytuacji ekonomicznej odnotowano w co piątej placówce bankowej. W stosunku do grudnia przewidywania w tym zakresie nie uległy większym zmianom.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), zmalał o 3,4 p. w stosunku do grudnia i wynosi obecnie 10,9 p.

Poprawiła się sytuacja na rynku bieżących depozytów złotowych, w największym stopniu w przypadku depozytów podmiotów gospodarczych. Jednak prognozy zarówno w odniesieniu do depozytów bieżących jak i terminowych wskazują na spadki w najbliższych miesiącach.

Na rynkach depozytów walutowych, miesiąc upłynął pod znakiem stabilizacji i niewielkich spadków. Jednak w najbliższym czasie przewiduje się dalsze spadki.

Pogorszeniu uległa sytuacja na rynkach kredytów kredytów konsumenckich, mieszkaniowych, kredytów o wartości do 1 mln euro udzielanych przedsiębiorstwom. W najbliższych miesiącach spodziewane jest ustabilizowanie sytuacji lub poprawa koniunktury.

Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o spadku oprocentowania kredytów.

Bankowcy oczekują, że w 2013 r. największa dynamika wzrostu nastąpi w liczbie klientów korzystających z dostępu elektronicznego, poprawy oczekuje się na rynku kredytów udzielonych przedsiębiorstwom. Korzystne prognozy dotyczą również liczby rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą, liczby kont osobistych i rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz liczby kredytów udzielonych osobom indywidualnym. Przewiduje się spadek liczby klientów rezygnujących z usług banków, spadkowe prognozy dotyczą również liczby skarg i zażaleń. W 2013 r. zdaniem jednej piątej  badanych przewiduje się, że spadnie zatrudnienie w bankach. Redukcja kosztów, to kluczowy czynnik warunkujący zyski banków w 2013 r.

Wzrosła wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw, przewiduje się dalsze utrzymanie tego kierunku zmian.

Autopromocja
BLACK WEEKEND

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ