– Zgody KNF na przejęcie Nordea Bank Polska spodziewamy się na początku roku. Do tego czasu spełniony zostanie również warunek dotyczący umowy outsourcingu systemów IT do zewnętrznego dostawcy, którego właścicielem będzie szwedzka Nordea, a przy użyciu którego obsługiwane są również kraje bałtyckie. Pozwoli to na sfinalizowanie transakcji w I kwartale 2014 – mówi „Rz" Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Podkreśla, że praktycznie od momentu podpisania umowy bank intensywnie przygotowuje się do fuzji. – Proces jest już zaawansowany i podtrzymujemy założenie, że sześć miesięcy po zamknięciu transakcji chcemy przeprowadzić fuzję prawną, a w I półroczu 2015 zakończyć główny etap fuzji operacyjnej obu banków. Najważniejsza będzie integracja obszaru IT, ale my już obecnie przygotowujemy się do migracji – dodaje. Zapewnia, że sieci sprzedaży obu banków są komplementarne i nie są planowane zwolnienia w tym obszarze.

– Klienci Nordei docelowo zyskają dostęp do szerokiej oferty PKO oraz największej sieci bankomatów, którą oferuje nasz bank – tłumaczy Jagiełło i deklaruje, że chce też wykorzystać przewagi konkurencyjne przejmowanego banku.

– Nordea posiada utalentowany zespół pracowników. Chcemy wykorzystać ich doświadczenia i kompetencje w zakresie bardzo wysokiej jakości obsługi korporacyjnych klientów zagranicznych, a także bankowości transakcyjnej związanej z finansowaniem handlu zagranicznego – mówi Jagiełło.

PKO BP w czerwcu podpisało umowę, na podstawie której przejmie Nordea Bank za 2,65 mld zł (czyli 1,07 wartości księgowej). – Ostatnie transakcje pokazują, że udało nam się przejąć Nordea Bank na bardzo dobrych warunkach m.in. poprzez cenę, zagwarantowanie finansowania portfela walutowego i mechanizm pokrycia ryzyka, co istotnie zwiększa bezpieczeństwo transakcji – mówi Jagiełło.

Nordea AB zobowiązała się do udzielenia finansowania portfela kredytów hipotecznych w kwocie ponad 15 mld zł przez 7 lat, ale będzie się ono stopniowo zmniejszać. Skandynawska grupa będzie pokrywać przez 4 lata połowę kosztów ryzyka w sytuacji, gdyby przekroczyły poziom 0,4 pkt proc.

Ostatnia zawarta umowa na polskim rynku bankowym to planowane przejęcie BGŻ od Rabobanku przez francuską grupę BNP Paribas za 4,2 mld zł, czyli ok. 1 mld euro. Dla tej transakcji wycena wynosi 1,2 wartości księgowej, ale z naszych ustaleń wynika, że zostały również uzgodnione dodatkowe warunki, jednak nie są podane do publicznej wiadomości.

—Monika Sajewicz