Wynik netto grupy Santander Bank Polska w IV kwartale 2022 roku wyniósł 903,3 mln zł i okazał się nieco wyższy od prognoz analityków. W III kw. zysk wyniósł 279 mln zł, a rok wcześniej (w IV kw. 2021 r.) – 194 mln zł

W całym 2022 roku zysk netto grupy Santander BP wyniósł 2,8 mld zł, czyli był o 152 proc. wyższy niż w 2021 roku. Wynik odsetkowy i prowizyjny w tym okresie wzrósł o 45 proc. do 12,2 mld zł, a koszty ogółem o 18 proc. – do 4,7 mld zł. W całym 2022 r. odpisy na ryzyko prawne kredytów frankowych wyniosły ok. 1,7 mld zł (o 22 proc. więcej), a odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych to 0,89 mld zł – o 20 proc. więcej.

Wracając do IV kwartał 2022 r. wynik odsetkowy Santander Bank Polska wyniósł 2,83 mld zł i okazał się poniżej oczekiwań analityków. Wynik odsetkowy wzrósł o 73 proc. kwartach do kwartału (w III kw. obciążony był kosztami wakacji kredytowych) oraz 64 proc. rok do roku.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 619 mln zł, i był nieco poniżej prognoz analityków. To o 7 proc. mniej kwartał do kwartału i o 3 proc. więcej rok do roku.

Santander BP podaje też, że ostatnim kwartale 2022 roku rezerwy na kredyty frankowe sięgnęły 668,8 mln zł, wzrosły też koszty wakacji kredytowych (o 192 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 323,9 mln zł, a koszt ryzyka kredytowego wzrósł do 0,59 proc. z 0,55 proc. w III kw.

Wśród wieli wyników biznesowych Santander Bank Polska warto podać, że portfel kredytowy wzrósł na koniec 2022 r. o 4 proc. rok do roku do 158,4 mld zł, przy czym portfel kredytów indywidualnych spadł o 2 proc. rok do roku (oraz 2 proc. kw/kw), a portfel klientów biznesowych wzrósł o 11 proc. r/r (bez zmian kw/kw).

Sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kw. 2022 spadła o 80 proc. rok do roku o 45 proc. kwartał do kwartału, sprzedaż kredytów gotówkowy wzrosła odpowiednio o 15 i 1 proc.