PKO BP chce się rozwijać nawet w trudnych czasach

Największy bank w Polsce przedstawia nową strategię na lata 2023 -2025 pod hasłem „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”.

Publikacja: 08.12.2022 15:15

PKO BP chce się rozwijać nawet w trudnych czasach

Foto: Bloomberg

- Wielu naszych konkurentów przygotowuje się przetrwania w trudnych warunkach w kolejnych kwartałach, my ze względu na naszą silną pozycję możemy myśleć o rozwoju, o nowych produktach i nowej ofercie – mówił Paweł Gruza, prezes PKO BP podczas czwartkowej prezentacji strategii banki na lata 2023-2025.

Prezes podkreślał, że otoczenie rynkowe jest dynamiczne i wymagające. – Żyjemy w czasach historycznie największych niepewności, które wpływają na nas wszystkich. Instytucje finansowe muszą mierzyć się m.in. z niepewnością regulacyjną i prawną, trwa walka o talenty i przewagi technologiczne, co wymaga ogromnych nakładów kapitałowych. Patrząc z punktu widzenia naszych klientów zachwiane zostały podstawy poczucia bezpieczeństwa, co wpływa na ich wybory co do lokowania środków i nowe potrzeby – wyliczał Gruza.

Czytaj więcej

Bankowi liderzy utrzymują silną pozycję

Prezes zaznaczył, że unikatowe przewagi PKO Banku Polskiego (m.in. skala działalności nieporównywalnie większe niż konkurencja) i solidne fundamenty, pozwolą funkcjonować bankowi w nadchodzących kwartałach i latach zgodnie z hasłem nowej strategii: „przygotowani na wyzwania, nastawienie na przyszłość”.

W nowej strategii PKO BP stawia sobie m.in. takie cele finansowe jak osiągnięcie w perspektywie do 2025 roku ROE powyżej 12 proc., wskaźnika C/I poniżej 45 proc. utrzymanie kosztu ryzyka w przedziale 0,7-0,9 proc.

Strategia banku oparta jest na siedmiu strategicznych filarach, zakładających m.in. zdecydowanie mocniejsze zaangażowanie PKO Banku Polskiego w realizację celów ESG. Te filary to:

1. Klient w centrum – prosty, przyjazny i dostępny Bank – oznacza organizację zorientowaną na klientów i zwiększanie NPS - do końca 2025 roku PKO Bank Polski zamierza zająć pozycję w pierwszej trójce instytucji z najwyższym NPS wśród polskich banków dla każdej grupy klientów. Bank chce to osiągnąć poprzez uproszczenie oferty, hiperpersonalizację oraz lepsze dostosowanie sposobu bankowania do preferencji klientów, tak by w 2025 roku wszystkie serwisy były dostępne w kanałach zdalnych, a wizyta w placówce była wyborem klienta.

2. Bankowość dopasowana do stylu życia: Bank Przyszłości nastawiony na nowoczesną akwizycję klientów – PKO Bank Polski będzie rozwijać ekosystem usług pozabankowych i poszerzać ofertę VAS dostępną w aplikacji. Stworzony ekosystem będzie dostępny również dla osób, które nie posiadają rachunku w PKO Banku Polskim. Ma to przełożyć się na wzmocnienie wizerunku banku jako banku innowacji, nastawionego na przyszłość i docelowo na wzrost bazy młodych klientów.

3. Najlepsza oferta dla klientów biznesowych dzięki skali Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – Bank stawia na tworzenie wartości dla klientów korporacyjnych dzięki zwiększeniu wykorzystania synergii w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego oraz stworzenie najlepszej multiplatformy produktowej na polskim rynku. Bank chce być partnerem pierwszego wyboru dla firm, które szukają wsparcia w zakresie transformacji energetycznej, ekspansji międzynarodowej oraz dla eksporterów. Zamierza również zbudować nową ofertę wartości dla firm i przedsiębiorstw, dzięki prostej ofercie cyfrowej i lekkiemu modelowi obsługi. W horyzoncie nowej strategii Bank chce wykorzystać swoją ekspertyzę z rynku ukraińskiego, żeby wspierać odbudowę Ukrainy we współpracy z instytucjami międzynarodowymi i podmiotami prywatnymi.

4. Lider transformacji ESG w polskim sektorze bankowym – nowa strategia to także zdecydowanie mocniejszy nacisk banku na realizację celów ESG – zarówno w aspektach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i ograniczaniem emisji własnych, aspektem społecznym oraz ładem wewnątrzorganizacyjnym. PKO Bank Polski zamierza wdrożyć unikalne rozwiązania z zakresu finansowania transformacji energetycznej, aby wpierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych. Bank będzie nadal angażować się w działania prospołeczne oraz wspierać różnorodność i równe traktowanie pracowników, bez względu na ich wiek, płeć i pochodzenie.

5. Technologie i operacje gotowe na wyzwania przyszłości – strategia zakłada rozwój IT skoncentrowany wokół 4 kluczowych obszarów (Zarządzanie danymi, aby wykorzystać pełen potencjał skali danych posiadanych przez PKO BP i budować najbardziej zaawansowaną analitykę na rynku, cyberbezpieczeństwo, zwiększenie skali w zakresie metodyk Agile, DevSecOps oraz selektywnej migracji chmurowej). W przypadku obszaru operacji Bank zamierza kontynuować automatyzację powtarzalnych procesów, a kluczowymi dźwigniami optymalizacji będą: operacje zintegrowane w bezpośrednie dostarczanie usług, hiperautomatyzacja oraz centralizacja działań operacyjnych w grupie kapitałowej.

6. Kultura innowacji i zwinności – PKO Bank talentów – bank kładzie mocny nacisk na aspekt pracowniczy, który jest kluczem do realizacji ambitnej strategii. Do 2025 roku PKO Bank Polski zamierza zwiększyć eNPS pracowników o 20 pkt., poprzez stwarzanie środowiska ciągłego rozwoju, transformację kultury organizacyjnej oraz dalszy rozwój zwinnych metod pracy.

7. Wykorzystanie silnej pozycji banku do wzrostu nieorganicznego – silna pozycja kapitałowa PKO BP sprawia, że w horyzoncie nowej strategii Bank dostrzega również możliwość rozwoju nieorganicznego. Bank będzie przyglądać się możliwościom, jakie daje rynek w kontekście potencjalnych celów akwizycyjnych w sektorze bankowym i wśród spółek spoza sektora o wysokim potencjale synergii z biznesem bankowym.

- Nową strategię PKO Banku Polskiego można porównać do przejrzyście opracowanej mapy. Jej umiejętne i konsekwentne wykorzystanie umożliwi bowiem szybkie, a zarazem przemyślane osiągnięcie zakładanych celów – komentował prezes Gruza. - Osią strategii są potrzeby i oczekiwania ludzi: pracowników i klientów. To przez ten pryzmat będziemy patrzeć na wdrażane rozwiązania oparte na innowacjach, technologii i zrównoważonym rozwoju. Nasza przyszłość to zatem dalszy rozwój klient centrycznej kultury oraz oferty i modelu obsługi klientów. Kluczowy pozostaje również obszar ESG. Będziemy wspierać transformację polskiej gospodarki, tak w zakresie energetycznym, jak i mobilności społecznej. Zamierzamy także przeciwdziałać wykluczeniu informatycznemu i ekonomicznemu obywateli. Chcemy stać się liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym. Pragnę również zapewnić, że jesteśmy doskonale przygotowani do stawienia czoła niepewnym warunkom, w których obecnie operujemy – podkreślał prezes.

Banki
Nowe wymogi dla banków. Co to oznacza dla klientów
Banki
Frankowicze górą. Z kim zwykle wygrywają?
Banki
Amerykański bank zwolnił pracowników, którzy udawali, że pracują
Banki
KNF wydał zgodę. Największy polski bank ma prezesa
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Banki
Patryk Nowakowski: W Polsce jest olbrzymia konkurencja między bankami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży