PKO BP chce się rozwijać nawet w trudnych czasach

Największy bank w Polsce przedstawia nową strategię na lata 2023 -2025 pod hasłem „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”.

Publikacja: 08.12.2022 15:15

PKO BP chce się rozwijać nawet w trudnych czasach

Foto: Bloomberg

- Wielu naszych konkurentów przygotowuje się przetrwania w trudnych warunkach w kolejnych kwartałach, my ze względu na naszą silną pozycję możemy myśleć o rozwoju, o nowych produktach i nowej ofercie – mówił Paweł Gruza, prezes PKO BP podczas czwartkowej prezentacji strategii banki na lata 2023-2025.

Prezes podkreślał, że otoczenie rynkowe jest dynamiczne i wymagające. – Żyjemy w czasach historycznie największych niepewności, które wpływają na nas wszystkich. Instytucje finansowe muszą mierzyć się m.in. z niepewnością regulacyjną i prawną, trwa walka o talenty i przewagi technologiczne, co wymaga ogromnych nakładów kapitałowych. Patrząc z punktu widzenia naszych klientów zachwiane zostały podstawy poczucia bezpieczeństwa, co wpływa na ich wybory co do lokowania środków i nowe potrzeby – wyliczał Gruza.

Czytaj więcej

Bankowi liderzy utrzymują silną pozycję

Prezes zaznaczył, że unikatowe przewagi PKO Banku Polskiego (m.in. skala działalności nieporównywalnie większe niż konkurencja) i solidne fundamenty, pozwolą funkcjonować bankowi w nadchodzących kwartałach i latach zgodnie z hasłem nowej strategii: „przygotowani na wyzwania, nastawienie na przyszłość”.

W nowej strategii PKO BP stawia sobie m.in. takie cele finansowe jak osiągnięcie w perspektywie do 2025 roku ROE powyżej 12 proc., wskaźnika C/I poniżej 45 proc. utrzymanie kosztu ryzyka w przedziale 0,7-0,9 proc.

Strategia banku oparta jest na siedmiu strategicznych filarach, zakładających m.in. zdecydowanie mocniejsze zaangażowanie PKO Banku Polskiego w realizację celów ESG. Te filary to:

1. Klient w centrum – prosty, przyjazny i dostępny Bank – oznacza organizację zorientowaną na klientów i zwiększanie NPS - do końca 2025 roku PKO Bank Polski zamierza zająć pozycję w pierwszej trójce instytucji z najwyższym NPS wśród polskich banków dla każdej grupy klientów. Bank chce to osiągnąć poprzez uproszczenie oferty, hiperpersonalizację oraz lepsze dostosowanie sposobu bankowania do preferencji klientów, tak by w 2025 roku wszystkie serwisy były dostępne w kanałach zdalnych, a wizyta w placówce była wyborem klienta.

2. Bankowość dopasowana do stylu życia: Bank Przyszłości nastawiony na nowoczesną akwizycję klientów – PKO Bank Polski będzie rozwijać ekosystem usług pozabankowych i poszerzać ofertę VAS dostępną w aplikacji. Stworzony ekosystem będzie dostępny również dla osób, które nie posiadają rachunku w PKO Banku Polskim. Ma to przełożyć się na wzmocnienie wizerunku banku jako banku innowacji, nastawionego na przyszłość i docelowo na wzrost bazy młodych klientów.

3. Najlepsza oferta dla klientów biznesowych dzięki skali Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – Bank stawia na tworzenie wartości dla klientów korporacyjnych dzięki zwiększeniu wykorzystania synergii w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego oraz stworzenie najlepszej multiplatformy produktowej na polskim rynku. Bank chce być partnerem pierwszego wyboru dla firm, które szukają wsparcia w zakresie transformacji energetycznej, ekspansji międzynarodowej oraz dla eksporterów. Zamierza również zbudować nową ofertę wartości dla firm i przedsiębiorstw, dzięki prostej ofercie cyfrowej i lekkiemu modelowi obsługi. W horyzoncie nowej strategii Bank chce wykorzystać swoją ekspertyzę z rynku ukraińskiego, żeby wspierać odbudowę Ukrainy we współpracy z instytucjami międzynarodowymi i podmiotami prywatnymi.

4. Lider transformacji ESG w polskim sektorze bankowym – nowa strategia to także zdecydowanie mocniejszy nacisk banku na realizację celów ESG – zarówno w aspektach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i ograniczaniem emisji własnych, aspektem społecznym oraz ładem wewnątrzorganizacyjnym. PKO Bank Polski zamierza wdrożyć unikalne rozwiązania z zakresu finansowania transformacji energetycznej, aby wpierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych. Bank będzie nadal angażować się w działania prospołeczne oraz wspierać różnorodność i równe traktowanie pracowników, bez względu na ich wiek, płeć i pochodzenie.

5. Technologie i operacje gotowe na wyzwania przyszłości – strategia zakłada rozwój IT skoncentrowany wokół 4 kluczowych obszarów (Zarządzanie danymi, aby wykorzystać pełen potencjał skali danych posiadanych przez PKO BP i budować najbardziej zaawansowaną analitykę na rynku, cyberbezpieczeństwo, zwiększenie skali w zakresie metodyk Agile, DevSecOps oraz selektywnej migracji chmurowej). W przypadku obszaru operacji Bank zamierza kontynuować automatyzację powtarzalnych procesów, a kluczowymi dźwigniami optymalizacji będą: operacje zintegrowane w bezpośrednie dostarczanie usług, hiperautomatyzacja oraz centralizacja działań operacyjnych w grupie kapitałowej.

6. Kultura innowacji i zwinności – PKO Bank talentów – bank kładzie mocny nacisk na aspekt pracowniczy, który jest kluczem do realizacji ambitnej strategii. Do 2025 roku PKO Bank Polski zamierza zwiększyć eNPS pracowników o 20 pkt., poprzez stwarzanie środowiska ciągłego rozwoju, transformację kultury organizacyjnej oraz dalszy rozwój zwinnych metod pracy.

7. Wykorzystanie silnej pozycji banku do wzrostu nieorganicznego – silna pozycja kapitałowa PKO BP sprawia, że w horyzoncie nowej strategii Bank dostrzega również możliwość rozwoju nieorganicznego. Bank będzie przyglądać się możliwościom, jakie daje rynek w kontekście potencjalnych celów akwizycyjnych w sektorze bankowym i wśród spółek spoza sektora o wysokim potencjale synergii z biznesem bankowym.

- Nową strategię PKO Banku Polskiego można porównać do przejrzyście opracowanej mapy. Jej umiejętne i konsekwentne wykorzystanie umożliwi bowiem szybkie, a zarazem przemyślane osiągnięcie zakładanych celów – komentował prezes Gruza. - Osią strategii są potrzeby i oczekiwania ludzi: pracowników i klientów. To przez ten pryzmat będziemy patrzeć na wdrażane rozwiązania oparte na innowacjach, technologii i zrównoważonym rozwoju. Nasza przyszłość to zatem dalszy rozwój klient centrycznej kultury oraz oferty i modelu obsługi klientów. Kluczowy pozostaje również obszar ESG. Będziemy wspierać transformację polskiej gospodarki, tak w zakresie energetycznym, jak i mobilności społecznej. Zamierzamy także przeciwdziałać wykluczeniu informatycznemu i ekonomicznemu obywateli. Chcemy stać się liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym. Pragnę również zapewnić, że jesteśmy doskonale przygotowani do stawienia czoła niepewnym warunkom, w których obecnie operujemy – podkreślał prezes.

IT
Każdy może sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Rządowa aplikacja zaliczyła wpadkę
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Banki
Oprocentowanie lokat już nie spada
Banki
Masowa ucieczka pracowników z Credit Suisse
Banki
Ile zarobią w tym roku akcjonariusze banków na dywidendach
Banki
Pierwsze kredyty oparte na WIRON już od czerwca
Banki
Tani kredyt w ofercie już od lipca