Z danych NBP wynika, że w okresie styczeń – marzec 2022 r. wynik netto sektora wyniósł nieco ponad 6,2 mld zł w porównaniu z 2,6 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej. W samym marcu br. zysk zwiększył się o 2,1 mld zł.

Wpływ na to mają podwyżki stóp procentowych przez RPP, a podane dane nie obejmują jeszcze kwietniowej i majowej decyzji. Przypomnijmy, że na ostatnim posiedzeniu, po raz ósmy z rzędu stopa referencyjna NBP poszła w górę i obecnie wynosi 5,25 proc. Jeszcze mocniej rośnie WIBOR, na którym oparte są kredyty w złotych. Stawka trzymiesięczna wynosi 6,4 proc., a sześciomiesięczna 6,63 proc. Dzięki temu wyniki odsetkowe banków skowo rosną.

Przychody z odsetek wyniosły po trzech miesiącach br. blisko 20,5 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 70 proc. rok do roku. Z kolei koszty odsetkowe wyniosły 3,7 mld zł wobec 1,1 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

WIG-banki jest dziś jednym z najlepszych indeksów sektorowych na GPW. Warto jednak odnotować, że odbicie ma miejsce w przypadku wszystkich branż. WIG-banki rośnie o ponad 4 proc., a lepiej radzi sobie tylko WIG-energia, który jest ponad 5 proc. na plusie.

Banki w ostatnim czasie doznały jednak mocniej korekty za sprawą rządowych planów pomocy kredytobiorcom. Będą one kosztować sektor kilka mld zł. Mimo dzisiejszych wzrostów WIG-banki od początku roku spadł o blisko 32 proc.