ING Banku Śląskiego poinformował dzisiaj po południu, że zarząd zdecydował o przedłożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycji podziału części zysku netto banku za 2020 r. pozostawionego jako zysk niepodzielony podczas walnego zgromadzenia z 15 kwietnia bieżącego roku.

Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy 664 mln zł, czyli 5,10 zł brutto na jedną akcję, co przy obecnym kursie (262 zł) dałoby blisko 2 proc. stopy dywidendy. Wysokość proponowanej dywidendy to równowartość 50 proc. jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto banku za 2020 r. Zgodnie z propozycją zarządu, termin nabycia praw do dywidendy przypadałby na dzień 4 grudnia, a wypłaty na 10 grudnia bieżącego roku.

Bank nie zwołał jeszcze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanie wraz z projektami uchwał zostanie opublikowane po uzyskaniu opinii rady nadzorczej.

Przypomnijmy, że 15 kwietnia akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 675 mln zł na kapitał rezerwowy. Dla porównania w 2020 r. bank miał 1,34 mld zł zysku netto, ale miał jeszcze 496 mln zł niepodzielonego zysku z 2019 r., więc łącznie akcjonariusze zdecydowali o losach 1,83 mld zł zysku. Z tej kwoty zdecydowano pozostawić jako niepodzielony 1,16 mld zł „w celu zachowania możliwości jego podziału w przyszłości w sposób uwzględniający wypłatę dywidendy".