Karol Wolniakowski został powołany do końca kadencji w latach 2020-2024, będzie odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku. Swoje obowiązki obejmie 1 października.

Związany z SGB-Bankiem jest od 2019 r., dotychczas był dyrektorem Obszaru Zarządzania Ryzykiem. Jest absolwentem finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Od 2002 r. należy do ACCA, międzynarodowego stowarzyszenia biegłych księgowych, a od 2007 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Od 2019 r. jest członkiem Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Przez blisko 20 lat związany był z firmą doradczo-audytorską KPMG.

W zarządzie SGB-Banku Karol Wolniakowski zastąpi Leokadię Danutę Tołwińską, którą złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Rada nadzorcza i zarząd SGB-Banku wyraziły odchodzącej wiceprezes „serdeczne podziękowania za wiele lat pracy, profesjonalizm, energię oraz cenny wkład w rozwoju sektora bankowości spółdzielczej i banków SGB” – podał bank.