KBC i Santander zamierzają połączyć Bank Zachodni i Kredyt Bank w Polsce. Parytet wymiany akcji wyniesie 6,96 akcji BZ WBK za 100 akcji Kredyt Banku - podały spółki w komunikatach prasowych.

Zamknięcie transakcji jest planowane na drugą połowę 2012 roku pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

Po planowanym połączeniu Santander obejmie około 76,5 proc. akcji połączonego banku, a KBC około 16,4 proc. Pozostali inwestorzy mniejszościowi uzyskają około 7,1 proc. akcji.

Santander zobowiązał się, że bezpośrednio po połączeniu pomoże KBC w obniżeniu udziału KBC w połączonym banku z 16,4 proc. do poziomu poniżej 10 proc.

"W tym celu Santander będzie dążyć do zaoferowania tych akcji inwestorom. Ponadto, aby pomóc KBC we wspomnianym obniżeniu zaangażowania, Santander zobowiązał się do nabycia do 5 proc. udziałów w połączonym banku. Ponadto zamiarem KBC jest zbycie swoich pozostałych udziałów, z myślą o maksymalizacji ich wartości" - napisano w komunikacie.

Transakcja będzie się wiązała z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK.

"Opierając się na aktualnych cenach rynkowych wartość Kredyt Banku dla celów transakcji wyceniono na 15,75 zł za akcję, zaś Banku Zachodniego WBK na 226,4 zł za akcję. Łączna wartość pro forma połączonego banku wyniesie 20,8 mld zł (5 mld euro)" - podały spółki.

Połączony bank ma być w dalszym ciągu notowany na warszawskiej giełdzie.

"Dzięki tej transakcji Banco Santander znacząco wzmocni swoją obecność w Polsce, będącej jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek w Europie, osiągając masę krytyczną, do jakiej dążymy na naszych rynkach kluczowych" - poinformował cytowany w komunikacie Emilio Botin, prezes Banco Santander.

"Od samego początku będziemy generować wartość dla akcjonariuszy Banco Santander, jak również dla akcjonariuszy połączonego banku oraz stworzymy silniejszą instytucję dla klientów i pracowników w Polsce" - dodał.

Z prawie 900 oddziałami i 3,5 milionem klientów indywidualnych połączony bank stanie się trzecim bankiem w Polsce pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów oraz zysków.

"Planowane połączenie wzmocni pozycje połączonego banku jako trzeciego największego banku w Polsce na wszystkich płaszczyznach, z udziałem w rynku wynoszącym 9,6 proc. pod względem depozytów, 8 proc. pod względem pożyczek i 12,9 proc. pod względem liczby oddziałów (899)" - napisano w komunikacie.

Przedstawiciele Santandera zapewnili podczas telekonferencji dla analityków, że skala zamknięć oddziałów obu banków będzie niewielka, ponieważ ich sieci są w dużej mierze komplementarne.

Santander spodziewa się średniej rocznej stopy wzrostu zysku połączonego BZ WBK/KB na poziomie 18 proc. do 2015 - podał Santander w prezentacji dla inwestorów.

Ponadto, Santander spodziewa się 436 mln zł synergii brutto do 2015 z połączenia BZ WBK i Kredyt banku, w tym 322 mln zł synergii kosztowych i 114 mln zł w synergiach przychodowych - podał hiszpański bank w prezentacji dla inwestorów.

Połączenie uzależnione jest od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgody na koncentrację.

Santander w ramach umowy inwestycyjnej zobowiązał się do nabycia 100 proc. akcji Żagiel "za cenę równą skorygowanej wartości aktywów netto".

"Ponadto w przewidywalnej przyszłości kontynuowana będzie dotychczasowa współpraca pomiędzy Kredyt Bankiem i KBC TFI (polska spółka KBC asset management). Połączony bank będzie dystrybuować fundusze KBC TFI na podstawie niewyłącznej umowy przez okres minimum dwóch lat od momentu dokonania planowanego połączenia" - napisano w raporcie.

Z kolei KBC zobowiązał się zapewnić finansowanie dla istniejących pożyczek w CHF przez kolejne trzy lata. Po tym terminie połączony bank będzie się starał skłonić klientów do zamiany tych pożyczek na pożyczki złotowe, powiedzieli przedstawiciele Santandera na telekonferencji dla analityków.

Dla KBC transakcja jest kolejnym etapem realizacji planu strategicznego, uzgodnionego z Komisją Europejską, który ma umożliwić zwrot pomocy publicznej otrzymanej przez grupę.

Na podstawie aktualnych wycen rynkowych, transakcja będzie miała pozytywny wpływ na rachunek zysków i strat KBC w wysokości około plus 0,1 mld euro w momencie zamknięcia transakcji.

Banco Santander posiada obecnie 96,25 proc. akcji BZ WBK; 3,75 proc. należy do pozostałych akcjonariuszy. KBC NV z grupy KBC Group NV posiada 80 proc. akcji Kredyt Banku.

Po ogłoszeniu planu połączenia BZ WBK i Kredyt Banku, kurs Kredyt Banku rósł o godz. 11.30 o 14,38 proc., do 13,68 zł. Z kolei kurs akcji BZ WBK tracił 4,76 proc., do 219,90 zł.

OPINIE

Cezary Stypułkowski, prezes BRE Banku

BZ WBK jest jednym z najlepszych banków w Polsce, silnym i dobrze zarządzanym, więc  połączenie z Kredyt Bankiem na pewno nie pozostanie bez wpływu na rynek. Zakładam, że sam proces integracji nie będzie trudny i może być przeprowadzony sprawnie. BZ WBK zarówno przed, jak i po fuzji, nadal będzie naszym bezpośrednim konkurentem. Co prawda pod względem wartości aktywów bank zamieni pozycję nr 3 na pierwsze miejsce za podium, ale już w przeszłości pokazaliśmy, że potrafimy rozwijać się organicznie.  Fuzja Kredyt Banku i BZ WBK na pewno będzie swoistym testem dla KNF. To będzie czas na dookreślenie kryteriów na przyszłość, pod jakimi warunkami  i czy w ogóle nadzór będzie akceptował  zmiany w strukturze sektora bankowego, których źródłem są zdarzenia, w jakimś sensie zewnętrzne.

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego:

Transakcja ta ma ograniczony wpływ na działania naszego banku.

Jesteśmy skoncentrowani na realizacji własnej wizji rozwoju.

Leszek Niemycki, prezes Deutsche Bank PBC

Konsolidacja na polskim rynku bankowym była nieunikniona. Przy tak dużej ilości banków komercyjnych, jesteśmy jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów w Polsce.

Pojawienie się silnego banku uniwersalnego, za którym stoi Santander, będzie przede wszystkim wyzwaniem dla strategii największych instytucji, kierujących swoje oferty do klienta masowego. Dla modelu bankowości doradczej, takiego jak nasz, duże banki z wystandaryzowanymi ofertami, nie stanowią wielkiej konkurencji. To inna "kategoria wagowa". Banki specjalistyczne, doradcze nie aspirują do konkurowania w tym segmencie. Dla nas jest miejsce na rynku tam, gdzie mamy do czynienia z tworzeniem wartości dodanej w ramach ofert indywidualnych, kierowanych do klienta wymagającego, który szuka jakości i długofalowej relacji.

Kamil Stolarski, analityk Espirito Santo Investment Bank.

Sama transakcja przejęcia Kredyt Banku przez Hiszpanów nie jest zaskoczeniem. Zaskakująca jest wyraźna, ponad 30 proc. implikowana premia płacona akcjonariuszom Kredyt Banku. Dzisiaj cena BZ WBK zareagowała negatywnie na informacje o transakcji - rynek zdyskontował ryzyko podaży nowych akcji w drugiej połowie 2012 roku oraz koszty operacyjne fuzji, które wg CFO Santandera powinny utrzymywać się poniżej PLN 100 m.

W mojej ocenie po zamknięciu transakcji akcjonariusze połączonego banku zaczną zyskiwać - BZ WBK powróci do indeksu WIG20. Ujawnią się synergie - łączy się bank o profilu korporacyjnym (BZ WBK) z bankiem o profilu detalicznym, bank położony na wschodzie Polski z bankiem położonym na zachodzie Polski i bank bardziej efektywny kosztowo z bankiem mniej efektywnym kosztowo.

Marek Juraś, szef działu analiz Unicredit CAIB

Połączenie BZ WBK i Kredyt Banku  pozwoli na uzyskanie sporych synergii kosztowych, ale zapewne także przychodowych. Korzystając z bazy produktowej BZ WBK istnieje duży potencjał do cross-sellingu obecnych klientów Kredyt Banku przede wszystkim w detalu i  MSP.

Parytet wymiany akcji jest korzystny dla akcjonariuszy mniejszościowych Kredyt Banku, bo oznacza to po pierwsze natychmiastową premię, a po drugie wymianę aktywów na udziały lepsze jakościowo,  bardziej rentowne i zorientowane na wzrost. Kredyt Bank w ostatnich latach raczej dryfował  niż się rozwijał, natomiast BZ WBK pozytywnie zaskakuje dynamicznym wzrostem.

Dla akcjonariuszy mniejszościowych BZ WBK z finansowego punktu widzenia ta transakcja jest właściwie neutralna, przy założeniu iż deklarowane synergie zostaną zrealizowane. Zaś dla Santandera to kolejny duży krok w budowie banku, który będzie w stanie z czasem zagrozić pozycji dwóch największych podmiotów działających na naszym rynku.