Właściciele Polskiego Banku Przedsiębiorczości na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęli uchwałę o podniesieniu kapitałów banku o ponad 53 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Dokapitalizowanie PBP Banku odbędzie się w drodze emisji prywatnej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy – funduszu private equity Abris Capital Partners (ma 55 proc. akcji) i Domu Maklerskiego IDMSA (45 proc.). Zgodnie z informacją banku, proces podnoszenia kapitałów banku zakończy się najpóźniej w lipcu tego roku

Władze PBP (dawniej West LB Polska) nie ukrywają, że emisja jest konieczna z uwagi na straty poniesione na zakupie obligacji Dolnośląskich Surowców Skalnych. – PBP kupił bowiem obligacje bankruta który nie poradził sobie z budową autostrady A2 o wartości nominalnej około 60 mln zł. Z raportu rocznego DM IDMSA wynikało, że odpis na portfelu oznacza, że bank zamyka rok 2011 stratą 49,4 mln zł Ostateczne dane finansowe PBP Banku za rok ubiegły będą znane w połowie czerwca

- Bez „efektu DSS" bank zakończyłby ubiegły rok zyskiem. Jest to warte podkreślenia, ponieważ dla PBP Banku był to pierwszy rok działania po zmianie właścicieli, strategii i nazwy. Zaczynaliśmy 2011 jak start-up, praktycznie z pustym portfelem kredytowym, który udało nam się odbudować, pozyskać zaufanie wielu nowych klientów i tym samym potwierdzić, że przygotowana strategia jest dobra - mówi Maciej Stańczuk, prezes PBP.

- Konsekwencje zaangażowania w obligacje DSS są  dla nas tym bardziej przykre, że obligatariusze, w tym bank, zostali wprowadzeni w błąd, najprawdopodobniej umyślnie przez ówczesny zarząd spółki razem z niektórymi innymi wierzycielami, wyprowadzając ze spółki środki na cele niezgodne z ustaleniami formalno-prawnymi (m.in. zapisami zawartymi w prospekcie emisyjnym obligacji DSS). Dlatego też rozważamy podjęcie stosownych kroków prawnych – dodaje prezes..

Według wstępnych wyników za I kwartał, na koniec marca suma bilansowa banku wyniosła 1,7 mld zł (wzrosła w ciągu roku o 30 proc.), zysk netto sięgnął 2,1 mln zł, a współczynnik wypłacalności 23,5 proc.

Akcje PBP nie są notowane na warszawskiej giełdzie. Z kolei kurs akcji DM IDMSA spada dziś o 1,6 proc. Broker będzie musiał dołożyć do inwestycji około 24 mln zł. Na mniejszościowy pakiet broker wydał pod koniec 2010 r. 112,5 mln zł.