Citi Handlowy w odpowiedzi na to planuje stworzyć placówki typu Smart, które zakładają przeniesienie koncentracji z tradycyjnej bankowości oddziałowej na placówki wyposażone w najnowsze technologie umożliwiających kontakt z bankiem z wykorzystaniem rozwiązań mobilnych i internetowych.

Citi Handlowy planuje, że do końca 2014 roku w obrębie największych aglomeracji Polski będzie funkcjonować 25 tego typu placówek. Jednocześnie zarząd zdecydował o wyjściu w 2013 roku z 19 lokalizacji oddziałów bankowości detalicznej zlokalizowanych poza kluczowymi dla banku rynkami. Obsługa klientów w tych miejscowościach realizowana będzie za pośrednictwem scentralizowanego działu sprzedaży i obsługi telefonicznej CitiPhone, jak również poprzez platformy internetowe i mobilne. Właśnie stąd decyzja o zwolnieniach.

Z bankiem pożegna się maksymalnie 792 osób (z czego do 684 osób z obszaru bankowości detalicznej). Grupowe zwolnienia będą miały miejsce w okresie od daty zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi do 31 października 2014 roku

Łączna kwota rezerwy restrukturyzacyjnej wyniesie do 62,3 mln zł i będzie obejmować koszty świadczeń dla zwalnianych pracowników, jak również koszty związane z wcześniejszym zakończeniem umów najmu lokali oraz czynszów od momentu zaprzestania działalności w oddziałach do końca terminów najmu. Kwota ta obciąży wynik IV kwartału 2013 roku.

Zarząd spodziewa się, że działania dotyczące poprawy efektywności wpłyną na obniżenie bazy kosztowej banku o około 100 mln zł rocznie.