fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świadectwo pracy nie zastąpi wypowiedzenia

Jeśli szef nie wymówi podwładnemu na piśmie angażu, a tylko wręczy mu dokument poświadczający zatrudnienie, to naruszy przepisy o rozwiązywaniu umów.
Świadectwo pracy to podstawowy dokument zawierający informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika w kolejnym miejscu zatrudnienia lub w organach rentowych czy urzędach pracy.Kiedy wydać Zasadniczo do jego wydania powinno dojść niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Jeżeli jednak pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na umowie o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, szef musi wystawić dokument obejmujący zakończone okresy zatrudnienia na takich umowach, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od przyjęcia pierwszej z nich (art. 97 § 11 kodeksu pracy).W takim przypadku świadectwo wydaje się w dniu upływu tego terminu. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie angażu nawiązanego przed upływem 24 miesięcy przypada po tym terminie, to świadectwo wystawia się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy.Ponadto zatrudniony na tych umowach terminowych może w każdym c...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA