fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Oferta dla firm to nie tylko dotacje

Bloomberg
Województwo lubelskie zaoferowało swoim przedsiębiorcom pomoc w formie dofinansowania, jak i korzystnych pożyczek oraz poręczeń
– Regionalny program operacyjny województwa lubelskiego na lata 2007–2013 jest jak bogate menu w dobrej restauracji. Dla lubelskich firm mamy cały wachlarz narzędzi wsparcia – mówi „Rz" Krzysztof Hetman, marszałek lubelski. – Poza bezzwrotnymi dotacjami są to także zwrotne, ale preferencyjne, nisko oprocentowane pożyczki oraz poręczenia – wyjaśnia.
Konstruując program, zarząd regionu jego część poświęcił pośredniemu wspomaganiu przedsiębiorczości poprzez dokapitalizowanie tzw. pośredników finansowych, którzy oferują firmom pomoc zwrotną w formie pożyczek i poręczeń. Na ten cel w latach 2007–2013 przeznaczono 134,6 zł. Dzięki tym pieniądzom realizowanych jest kilka projektów polegających na dokapitalizowaniu pośredników finansowych.
Część z nich dotyczy funduszy pożyczkowych, a część poręczeniowych. Łączna wartość dofinansowania w kontraktach zawartych z funduszami pożyczkowymi wynosi prawie 20 mln euro (około 90,5 mln zł). Wkład własny tych funduszy wynosi 3 mln euro (około 13,8 mln zł). Wartość dofinansowania zgodnie z umowami zawartymi w ramach działania 2.1.2 (dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych) wynosi 11,49 mln euro (około 52 mln zł). Wkład własny funduszy poręczeniowych to 3,24 mln euro (14,67 mln zł).

Pomoc dla najmniejszych firm

Dokapitalizowanie pośredników finansowych finalnie ma się przełożyć na łatwiejszy dostęp do kapitału dla firm, w tym tych najmniejszych. W Lubelskim ostatecznymi odbiorcami pożyczek, jak i poręczeń oferowanych przez fundusze są w głównej mierze mikroprzedsiębiorcy. To im fundusze pożyczkowe i poręczeniowe udzieliły najwięcej pożyczek i poręczeń. Kredyty udzielone mikroprzedsiębiorcom stanowią 85 proc. wszystkich udzielonych pożyczek, a poręczenia dla mikroprzedsiębiorców stanowiły na koniec marca br. 60,5 proc. wydanych poręczeń.
– Pożyczki i poręczenia to bardzo dobre narzędzie wspomagające rozwój mikro-, małych i średnich firm, a podobnie jak w skali całego kraju takie przedsiębiorstwa przeważają też na Lubelszczyźnie – mówi „Rz" Konrad Niklewicz, wiceminister rozwoju regionalnego.
– Korzystając z nich już teraz, w okresie 2007–2013, przedsiębiorcy nabywają doświadczenia, które zaprocentują w przyszłości. Tym bardziej że w latach 2014–2020 rola zwrotnych form pomocy finansowej dla firm wzrośnie – dodaje Niklewicz.

Korzystające branże

Według danych z końca marca 2012 r. na Lubelszczyźnie podpisano 737 umów o pożyczki i poręczenia o wartości 70 mln zł. Mikroprzedsiębiorcy zawarli ponad 600 umów na łączną wartość 42,4  mln zł. Mali przedsiębiorcy zawarli 124 kontrakty na kwotę 27,2 mln zł, a średnie firmy 7 umów na 494 680 zł.
Sektory gospodarki, w których działają firmy korzystające z tych form pomocy, to głównie: usługi – 215 kontraktów, handel – 212 umów, budownictwo – 153 umowy, oraz transport, produkcja i przemysł.

Opinia:

Izabela Byzdra, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
Instrumenty inżynierii finansowej w postaci pożyczek oraz poręczeń dla przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udostępniane w ramach regionalnego programu operacyjnego są wdrażane na Lubelszczyźnie od 2010 roku. Na ich realizację przeznaczyliśmy blisko 135 mln zł. Pieniądze te skierowane są do mikro-, małych i średnich firm na realizację zadań inwestycyjnych. Przy czym przedsiębiorstwa te muszą znajdować się w tak zwanej wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji. W 2011 roku nastąpiło przyspieszenie w zakresie liczby i wartości udzielanych pożyczek i poręczeń. Do końca ubiegłego roku fundusze pożyczkowe udzieliły ponad 550 pożyczek, co stanowi ponad 1/3 zakładanej liczby pożyczek, które mają być przez nie udzielone. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się fundusze poręczeniowe. Do końca pierwszego kwartału br. podpisały one nieco ponad 10 proc. zakładanej liczby umów. Jednak mając na uwadze, że projekty te wdrażane będą do połowy 2015 roku, realizacja założonych celów wydaje się być niezagrożona. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości stale monitoruje postępy swoich beneficjentów w realizacji projektów, a w sytuacjach problemowych wdrażane są plany naprawcze, tak aby założone cele zostały zrealizowane. W województwie lubelskim w wyniku realizacji wszystkich projektów ma zostać udzielonych ponad 1740 pożyczek na łączną kwotę ponad 105,5 mln zł oraz ponad 650 poręczeń o wartości 187 mln zł.

Gdzie można się starać o zwrotną pomoc unijną?

? Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego    www.barr.org.pl
? Lubelska Fundacja Rozwoju    www.lfr.lublin.pl
? Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości    www.fpcp.org.pl
? Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" z siedzibą w Lublinie
? Polski Fundusz Gwarancyjny     www.pfg-poreczenia.pl
? Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości     www.fpcp.org.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA