fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Zasady zatrudniania dyrektora w instytucjach kultury

Minister kultury określił listę samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na dyrektora odbywa się w drodze konkursu
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Szefa gminnego ośrodka kultury można zatrudnić bez konkursu. Kandydat na dyrektora miejskiej filharmonii już go jednak nie uniknie
Minister kultury i dziedzictwa narodowego wydał nowe przepisy określające wykaz samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu. Zgodnie z opublikowaną listą procedura konkursowa jest obligatoryjnie stosowana w 367 samorządowych instytucjach kultury: bibliotekach, muzeach, filharmoniach, teatrach, a także centrach kultury i sztuki.
W komisji konkursowej są np. przedstawiciele ministra i związków
Jak wynika z treści art. 16 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury można wyłonić w drodze konkursu.

Ważny wykaz

Dokładnie wyjaśnił to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 stycznia 2012 r.  W samorządowych instytucjach kultury mających znaczenie dla kultury narodowej (wskazanych w wykazie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury w drodze rozporządzenia) wyłanianie kandydata na stanowisko dyrektora wymaga przeprowadzenia konkursu (II OSK 2526/2011).
Wykaz ten został określony w rozporządzeniu z 26 lipca 2012 r., które weszło w życie w ostatnią sobotę.
Jednocześnie, jak podkreślił NSA w przytoczonym wyroku, od wymogu organizowania konkursu we wskazanych rozporządzeniem instytucjach można odstąpić w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą właściwego ministra.
Brak obowiązkowego konkursu na dyrektora samorządowej instytucji kultury, która na ministerialnej liście się nie znalazła, nie kłóci się z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.
– Na podstawie art. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jej przepisów nie stosuje się do tych pracowników samorządowych, których status prawny regulują przepisy odrębne – mówi dr Stefan Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej takie przepisy zawiera, chociażby w rozdziale 2a „Pracownicy instytucji kultury". Stanowi również, że w sprawach nieuregulowanych w jej przepisach do pracowników instytucji kultury stosuje się przepisy kodeksu pracy, a nie ustawy o pracownikach samorządowych – wyjaśnia dr Płażek.

Szczegóły procedury

W celu przeprowadzania konkursu organizator powołuje komisję. W jej skład wchodzi trzech przedstawicieli organizatora (jednostki samorządu terytorialnego). A także po dwóch przedstawicieli: ministra kultury, zakładowych organizacji związkowych działających w tej instytucji, oraz stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania tej instytucji kultury. Jeżeli w określonej instytucji nie działają związki zawodowe, to do komisji konkursowej powołuje się w ich miejsce dwóch przedstawicieli załogi.
Szczegółowe zasady organizowania konkursów określone zostały w rozporządzeniu ministra kultury z 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (DzU nr 154, poz. 1629).
Zgodnie z jego przepisami do zadań komisji należy określenie kryteriów oceny przydatności kandydata, przeprowadzenie postępowania konkursowego i przekazanie jego wyników wraz z dokumentacją (protokoły) organizatorowi (wójt, zarząd powiatu albo województwa).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA