fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Czy odszkodowanie powinno uwzględnić stawki rynkowe 

Ile płaci za mieszkanie były lokator, któremu wygasła już umowa najmu, a wyrok eksmisyjny jeszcze się nie uprawomocnił? Na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy
Najemczyni nie płaciła za lokal. Jego właściciel wypowiedział więc umowę. Następnie, gdy nie chciała się dobrowolnie wyprowadzić,  wystąpił do sądu o  wydanie wyroku eksmisyjnego. Sąd to zrobił i jednocześnie przyznał byłej lokatorce prawo do lokalu socjalnego. Stwierdził też, że do czasu jego dostarczenia będzie mieszkała w dotychczasowym.
Wówczas właściciel ponownie wystąpił przeciwko niej do sądu. Tym razem żądał odszkodowania za okres od marca do grudnia 2010 r. Zgodnie bowiem z ustawą o ochronie praw lokatorów (dalej: ustawa)  osoba, która zajmuje lokal bez tytułu prawnego, płaci odszkodowanie, a nie czynsz. W tym konkretnym wypadku właściciel  zażądał  odszkodowania uzupełniającego  na podstawie art. 18 ust.2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem  można go żądać, gdy stawka czynszu dla  ekslokatora nie pokrywa  właścicielowi  strat spowodowanych tym, że nie może on swobodnie dysponować lokalem, np. wynająć go na wolnym rynku.
Sąd zasądził odszkodowanie uzupełniające  5,1 tys. zł. Była lokatorka odwołała się od tego wyroku. Przede wszystkim kwestionowała jego  wysokość, biegły sądowy wyliczył bowiem, że ma miesięcznie płacić  1140 zł, czyli tyle, ile wynosi  czynsz wolnorynkowy za taki lokal. Tymczasem komorne w  chwili wypowiedzenia umowy opiewało na  571,35 zł. I tyle też była lokatorka, jak twierdziła w odwołaniu,  płaciła  za to mieszkanie po wyroku eksmisyjnym, i to  bez żadnych zaległości.
Sąd okręgowy, do którego trafiła jej skarga, powziął wątpliwości prawne. Według niego nie da się rozstrzygnąć jednoznacznie, czy w tym konkretnym wypadku ma zastosowanie art. 18 ust. 2 ustawy, na który powołuje się właściciel lokalu, czy też art. 18 ust. 3. Zgodnie bowiem z tym ostatnim przepisem  osoby uprawnione do lokalu socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu jego  dostarczenia, płacą odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby zobowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.
Sądowi okręgowemu przede wszystkim chodziło o to, czy przepis ten ma zastosowanie do okresu,w którym umowa lokatorki  wygasła, a  wyrok eksmisyjny jeszcze się  nie uprawomocnił. Według sądu problem ten  nie był do tej pory jednoznacznie rozwiązany ani w orzecznictwie sądowym,  ani w doktrynie.  Dlatego postanowił zadać pytanie prawne Sądowi Najwyższemu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA