fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wynagrodzenie z tytułu usprawiedliwionych nieobecności w pracy

Rzeczpospolita
Pracownik wezwany przez urząd czy sąd w charakterze świadka za poświęcony na to czas nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy. O rekompensatę zwraca się do tych instytucji
Większość usprawiedliwionych nieobecności w pracy i zasady ich opłacania reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z  15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm., dalej rozporządzenie o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy). Pod względem odpłatności dzielimy je na trzy grupy.Płaca od szefa Pierwsza to absencje, za które przysługuje wynagrodzenie od szefa. Zaliczamy do nich np.:-zwolnienie lekarskie do 33/14 dni w roku kalendarzowym, za które płaci pracodawca wynagrodzenie chorobowe ustalane na wzór zasiłku chorobowego (art. 92 kodeksu pracy),-tzw. urlopy okolicznościowe, za które przysługuje wynagrodzenie szacowane jak pensja za urlop wypoczynkowy, tyle że składniki zmienne za okres nie dłuższy niż miesiąc przyjmujemy w kwocie wypłaconej w miesiącu wystąpienia urlopu okolicznościowego (§ 16 ust. 1 rozporządzenia o usprawiedliwianiu ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA