fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Zgoda na przeszczep narządów nie zawsze oczywista

Katarzyna Przyborowska, radca prawny
archiwum prywatne
Osoba, która nie życzy sobie aby po jej śmierci lekarze pobrali od niej organy do przeszczepu musi za życia wyraźnie się temu sprzeciwić podkreśla radca prawny Katarzyna Przyborowska
 
Pobranie narządów od zmarłego człowieka przez personel medyczny bez zgody prokuratora może prowadzić do wszczęcia postępowania. Pokazuje to przykład szpitala w Limanowie, gdzie krakowscy transplantolodzy pobrali wątrobę i nerki od 20-latka zmarłego nagle z niedotlenienia mózgu. Rodzina zawiadomiła prokuraturę podejrzewając błąd w sztuce lekarskiej. Prokuratura zdecydowała się więc zabezpieczyć ciało do sekcji. Medycy pobrali jednak organy jednak pobrano. W tej chwili w sprawie toczy się śledztwo  o błąd w sztuce lekarskiej i przekroczenia uprawnień przez medyków
Personel medyczny ma prawo pobrać od człowieka, który dopiero zmarł czy zginął w wypadku komórki, tkanki i narządy w celach diagnostycznych, leczniczych, naukowych i dydaktycznych. Pozwala na to art. 41 ustawy  o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komórki, tkanki lub narządy ze zwłok ludzkich można również pobierać podczas sekcji zwłok.
Ustawa nie wskazuje, że zmarły za życia powinien wyrazić zgodę na  przeszczep jego narządów. Nie musi tego robić także rodzina po jego śmierci. Zatem aby lekarze pobrali   czyjeś narządy po śmierci, zmarły nie musi zażycia   nosić przy sobie żadnego „specjalnego oświadczenia woli". Przyznam jednak, że ja swoje cały czas w portfelu noszę
Jeżeli z kolei ktoś nie życzy sobie   aby śmierci   pobrano jego komórki, tkanki czy narządy musi wyrazić swój sprzeciw. Do sprzeciwu mają także prawo  także małoletni, powyżej lat 16 lat. Za młodsze dzieci oraz osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych sprzeciw wyraża przedstawiciel ustawowy. Są trzy sposoby niezgody  się na transplantację:
1) wpis w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;
2) oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis;
3) oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego
Co więcej, zainteresowany może cofnąć sprzeciw w każdym czasie. Niezgodę  rejestruje się w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich prowadzonym przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant". Należy również pamiętać, że lekarze nie mają obowiązku pytać rodziny zmarłego o zgodę na pobranie narządów. Robią  to jednak tylko ze względu na obyczaj.
Zgodę na pobranie tkanek, komórek i narządów może wydać również prokurator, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgon nastąpił w wyniku czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo. Gdy  postępowanie jest prowadzone przeciwko nieletniemu – niezbędna jest zgoda sądu rodzinnego.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA