fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rpkom

MAiC: łączność formalnie dla Małgorzaty Olszewskiej

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało w dzienniku urzędowym decyzję szefa resortu Michała Boniego "w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji". Sprawy związane z działem łączność zostały - z wyjątkiem jednego punktu - formalnie powierzone Małgorzacie Olszewskiej, wcześniej szefowej Departamentu Telekomunikacji w dawnym resorcie infrastruktury.
Po utworzeniu MAiC wydawało się, że sprawami telekomunikacji będzie się zajmował Igor Ostrowski, jednak w marcu br. na wiceministra do resortu powołana została Małgorzata Olszewska. Podział kompetencji między oboje nie był przez kilka miesięcy jasny. Decyzją Michała Boniego w kompetencjach Igora Ostrowskiego - z całej sfery łączności - pozostaje naziemna telewizja cyfrowa.
Obszar kompetencji Małgorzaty Olszewskiej:
1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 5 pkt 2 [naziemna telewizja cyfrowa - przyp.rpkom.pl];
2) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7. i 8. osi priorytetowej POIG;
3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z programowania funduszy strukturalnych oraz tworzeniem programów operacyjnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;
4) sprawuje nadzór nad współpracą z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym;
5) sprawuje nadzór nad dwustronną i wielostronną współpracą międzynarodową w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
6) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Władzy Wdrażającej Programy Europejskie;
7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym;
8) wykonuje czynności kierownictwa wobec:
a) Departamentu Funduszy Strukturalnych,
b) Departamentu Telekomunikacji, z zastrzeżeniem § 5 pkt 6 lit. b [naziemna telewizja cyfrowa - przyp.rpkom.pl] i § 9 ust. 4 pkt 6 [nadzór nad UKE przysługujący bezpośrednio ministrowi - przyp.rpkom.pl],
c) Departamentu Poczty, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 pkt 7 [nadzór nad UKE w obszarze rynku pocztowego przysługujący bezpośrednio ministrowi - przyp.rpkom.pl];
9) reprezentuje, na podstawie odrębnego upoważnienia, w imieniu Ministra Skarb Państwa w spółce „Poczta Polska S.A.
Źródło: rpkom.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA