fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ewidencję czasu pracy trzeba przechowywać przez trzy lata

- Czy ewidencję czasu pracy pracowników powinniśmy przechowywać przez 50 lat, jak akta osobowe, czy przez trzy lata? Nie mamy miejsca na jej trzymanie, a obawiamy się zbyt wcześnie zniszczyć.
Okres przechowywania przez 50 lat dotyczy akt osobowych i dokumentacji płacowej, czyli dowodów na przebieg zatrudnienia i prawa do emerytury lub renty (art. 51u ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 673 ze zm.). Ewidencja czasu pracy nie jest częścią akt osobowych ani listy płac. Tym samym nie trzeba jej trzymać przez tak długi okres.Przepisy regulują obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy jedynie tej prowadzonej dla kierowców. W stosunku do tej grupy zawodowej obowiązuje wyraźny nakaz jej trzymania przez trzy lata po zakończeniu okresu nią objętego (art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców; DzU nr 92, poz. 879 ze zm.). W analogiczny sposób należy jednak podejść do ewidencji prowadzonej dla innych pracowników. Jest to bowiem termin, po jakim przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy (art. 291 § 1 kodeksu pracy).Przy braku ewidencji czasu pracy praco...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA