fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe: czynny udział stron w postępowaniu dowodowym

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu podatkowym obowiązuje także w postępowaniu dowodowym
Zasada ta została zapisana w art. 123 § 1 ordynacji podatkowej (dalej op). Zgodnie z tym przepisem organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a  przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oznacza zatem, że strona ma prawo czynnie uczestniczyć w całym toku postępowania, czyli od momentu wszczęcia postępowania do chwili doręczenia decyzji organu odwoławczego. Realizacji tego prawa służą przepisy szczególne, w tym m.in. art. 190 op.Na podstawie art. 190 § 1 op strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzaniu dowodu, może zadawać pytania świadkom i biegłym oraz składać wyjaśnienia. Uniemożliwienie stronie tego rodzaju aktywn...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA